Εικόνα1Zapewnienie osobom niesamodzielnym opieki oraz wsparcia w codziennym funkcjonowaniu stanowi jedno z najistotniejszych zadań starzejącego się społeczeństwa. Warto zapoznać się z regulacjami prawnymi dotyczącymi podopiecznych oraz ich opiekunów. Zostaną one zaprezentowane w kolejnych rozdziałach.