Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

Obejmują ryzyko wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej. Osoba objęta ubezpieczeniem – w zależności od rodzaju ubezpieczenia – ma prawo do jednorazowego lub regularnego świadczenia.

 

Ubezpieczycielem w tym przypadku jest zus-zakład ubezpieczeń społecznych. Składki na ubezpieczenie społeczne obejmują: ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, rentowe, emerytalne. Obowiązek zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia ciąży na pracodawcy.

Trzy filary-trzy emerytury.

Zgodnie z założeniem reformy ubezpieczeń społecznych przestał w polsce obowiązywać system repartycyjny(rodzinny), w którym „pracujące dzieci” :utrzymywały” „niepracujących rodziców”. Także zasady ubezpieczeń przestały się sprawdzać, gdy znacznie zmiejszyła się grupa pracujących dzieci (zmalał przyrost naturalny, bezrobocie, emigracja). Reforma zapowiada nowy system ubezpieczeń, w którym każdy pracuje na siebie.

*pierwszy filar w ubezpieczeniu obsługiwany jest przez zus i ma charakter obowiązkowy.

*drugi filar obsługiwany jest przez otwarty fundusz emerytalny (ofe) również jest obowiązkowy. Trzeci filar również prowadzony przez ofe (polisa emerytalna) ma charakter dobrowolny.wybór ofe należy do ubezpieczonego, jeśli nie nastąpi świadomy wybór będzie miało miejsce losowanie.