Persoanele asigurate ȋn sistemul naţional de asigurări de sănătate beneficiază de consultaţii gratuite la nivelul cabinetelor de medicină de familie, a cabinetelor din ambulatorii de specialitate care sunt ȋn contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), precum şi de ȋngrijiri de sănătate ȋn spitale de stat sau private aflate ȋn contract cu CNAS. Aceste servicii sunt incluse ȋn pachetul de servicii de bază şi sunt stabilite de Ministerul Sănătăţii şi CNAS anual.

Ȋngrijirile de sănătate ȋn regim de urgenţă sunt gratuite pentru toţi cetăţenii. Aceste servicii sunt incluse in pachetul de servicii minimal, stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Ȋn cadrul Programelor Naţionale de Sănătate Curative, pacienţii beneficiază de ȋngrijiri, medicaţie, proceduri medicale intervenţionale, chirurgicale şi monitorizare gratuite pentru o serie de afecţiuni cum sunt:

– boli transmisibile: HIV/SIDA, tuberculoză, gripă

– afecţiuni oncologice

– epilepsie, durere neuropată

– diabet zaharat

– anumite afecţiuni cardiovasculare

– scleroză multiplă

– proteze auditive

– hemofilie, talasemie

– anumite afecţiuni endocrine (osteoporoză, gusă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne)

– endoprotezare a bolnavilor cu afecţiuni articulare, implant segmentar de coloană al pacienţilor cu diformităţi de coloană, tratament prin chirurgie spinală pentru bolnavii cu patologie tumorală degenerativă sau traumatică

– medicamente specifice necesare tratamentului în ambulatoriu al stării posttransplant pentru pacienţii transplantaţi și asigurarea medicamentelor specifice pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice la pacienţii cu transplant hepatic

– servicii de supleere renală, inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, investigaţiile medicale paraclinice specifice, transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor, transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor

– anumite boli rare.

Asiguraţii beneficiază în tratament ambulatoriu, de medicamente, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală. Contribuţia personală este ȋn cuantum de 10% sau 50%, iar lista medicamentelor este stabilită şi publicată anual.

Anumite categorii de persoane, cum sunt cele persecutate politic, veterani, revoluţionari şi persoane cu dizabilităţi, beneficiază de medicamente gratuite pe bază de prescripţie medicală.

Mai multe informaţii despre drepturile dumneavoastră şi serviciile de sănătate de care beneficiaţi, puteţi găsi aici:

http://www.cnas.ro/

sau aici:

http://www.ms.ro/