Je nastavený sociálny systém vhodne?

 

Ak sa vyskytne vo vašom blízkom okolí či dokonca v rodine prípad, keď sa o vám veľmi blízkeho  človeka s podlomeným zdravím treba postarať a rozhodli ste sa tú pomocnú ruku  podať vy, snažíte sa urobiť všetko preto, aby ste opatrovanému zabezpečili tú najlepšiu kvalitu života, ako sa len dá. Zároveň ste sa stali súčasťou sociálneho systému, ste jedným z jeho ohniviek. Ďalším krokom je však uvedomenie si tohto stavu, že tento systém ako taký je zároveň časťou vyššieho celku – hospodárskeho systému krajiny.

 

Veľmi skoro zistíte, že takáto starostlivosť je vlastne práca, v mnohých prípadoch nie ľahká a takmer nikdy sa neviaže na 8-hodinový pracovný čas. To vás často dostáva do nesúladu s pracovným časom na pracovisku a nie je zriedkavé, že sa musíte rozhodnúť buď pre pôvodné zamestnanie alebo pre starostlivosť o opatrovaného, čiže stať sa opatrovateľom.

 

Prv však, než sa ním chcete stať, zisťujete, či táto profesia, ktorá sa nedá robiť bez toho, aby ste sa svojím spôsobom neobetovali, je dostatočne sociálne chránená, či  vás spoločnosť bude vnímať ako ktoréhokoľvek iného zamestnanca s nárokmi na plat, na dôchodkové zabezpečenie atď. A vtedy sa vám ozrejmí, že fungovanie takéhoto sociálneho systému v podmienkach SR zanecháva za sebou veľa otáznikov. Opatrovaný síce dostáva príspevky na kompenzáciu, ale ten, kto zabezpečuje starostlivosť neformálne, to o sebe tvrdiť nemôže.

 

Podoba a ciele sociálneho systému krajiny sa odrážajú od jej historických zvyklostí, od tradície a hmotných možností. Len nastávajúci trend určí, v akej sociálnej a ekonomickej situácii sa ocitne rodina, ak si bude plniť povinnosti rodinnej starostlivosti.