V tem poglavju najdete več o podpori države.

Predstavili bomo pravno-formalni položaj oskrbovalcev, njihove pravice, dolžnosti ter odgovornosti, nacionalno zakonodajo na tem področju ter povezave do dodatnih informacij.

V drugem delu bomo predstavili tudi pravno-formalno uredbo za oskrbovance.