Грижа за болен и вашата работа: Жонглирането 24/7 Седмици

Сюзън започва деня си в 5 часа сутринта, за да има съвсем малко време за себе си, да пише в дневника си. След това се започва: приготвянето за работа, разхожда майка й, чакане на домашния здравен помощник, информиране на помощника за миналата нощ, проверявя, заедно с мъжа си кай какви задачи трябва да свърши в обедната почивка, и най-накрая излиза в 7 часа.

Тя напуска къщата, но взима със себе си тревогите. Колко дълго ще могат да си позволяват службите за здраве у дома?Дали ще се отразят добре на майка й новите лекарства? Кога тя и мъжът и ще имат малко от така нужното лично време? Кога, на шефа й ще му омръзне от нейните искания за по-дълга обедна почивка и по-ранен работен ден?

Сюзън се справи отлично предишната нощ, успя да спи 7 часа, но притесненията толкова й тежат, че тя се чувства сякаш не е спала от години.

Според направеното проучване в САЩ, през 2006 The MetLife Caregiving Cost Study, спонсорирано от MetLife Mature Market Institute и National Alliance for Caregiving, поне 6 от 10 работещи семейни болногледача регулират работата се съгластно отговорностите са на болногледач: 9% намаляват длъжността си и 10% намаляват часовете от пълен работен ден на непълен работен ден.

Грижата за болен е трудна. Да се грижиш за болен и да работиш е наистина трудно. Ще ви предложим няколко бързи, прости съвета, за да ви помогнат да се справите с двете завишещи роли, които могат да усложнят живота. Надяваме се, че съветите ще ви помогнат да се спревите с вашето преживяване, за да имате минимални съжаления.

Справянето с отговорностите при грижата за болен, докато движите бизнес, може да направи един ден, да изглежда като два. Попълнихме съвети за събственика на малък бизнес с роля на болногледач:

 1. Създайте отчет на мисията ви като болногледач, който интегрира и мисията за бизнеса. За да ви помогне да зопочнете, посетете тук..
 2. Тъй като грижите за болен могат да ви отнемат време, определете времето през деня, което ще отделите на отговорностите като болногледач. Например, отделяте ли няколко минути, всяка сутрин, за да проверявате вашия болен, време, по време на обяд, за да проучвате опции и да уведомявате членовете на семейството с нова информация, и приключвате деня с друга проверка? Какво е разумно за вас, вашия близък и вашата работа?
 3. Създайте резервен вариан, в случай, че трябва да бъдете далеч от работа, за да дадете своите грижи. Задавайте си постоянно въпросът “Какво, ако?”, над който може да помислите. Когато изготвяте план, поискайте отзиви от борда на директорите, колегите, работниците (ако има такива), вашият треньор по бизнеса и грижите и мениджър за гериатричните грижи
 4. Развийте подвижен офис, който може да бъде пренесен, ако се наложи. Вземете подвижния офис извън града, в дома на човекът, за когото се грижите, във вашия дом. И имайте винаги back-up на вашата информация на разположение.
 5. Разберете, кой може да ви помогне (специалисти, членове на семейството, приятели, съседи) и как могат да помотнат; попитайте ги и приемете помоща. Мениджър за гериатрични грижи може да бъде изключителна инвестиция, за да ви помогне да намерите ресурси и контролирани грижи.
 6. Подгответе се за възможността от спад на приходите. Как можете да направите лични и професионални подобрения? Помислете и за: Можете ли да бизнес подизпълнение, ако грижата за болния стане приоритет? Подизпълнението на бизнеса означава, че вие задържате източниците си н доходи и базата от клиентии, но отстъпвате от вашето участие. Подизпълнението може да проработи, ако използвате правилните подизпълнители (проучете и проверети препрадките) и ако общувате ефикастно с клиенти.
 7. Направете съобщение, коете да използвате с клиенти или работници, за да използвате за по-дълго отсъствие или неочаквани промени в програмата. Ако настъпи кризисен момен, може да сте в шок от емоцията. Подгответе се сега за бъдещето, когато може да се наложи да обясните ситуацията. Съобщинието трябва да е просто, като: “Майка ми не е добре. Взимим почивни дни, за да се грижа за нея.” След това, кажете на работниците и клиентите, какво могат да изчакат, докато ви нямя (кажете им за резервния план).
 8. Тренирайте другите да помогнат, дръжте под око, ако им предавайте отговорности. Помислете за създаване на референтна мрежа и да овластите нукои служители. Споделете очакванията ви и бъдете колкото се може повече в линия.
 9. Спомнете си трите “да бъда” при грижата за болен: Бъдете Подготвени, Бъдете Честни, Бъдете Здрави; посетете тук.
 10. Простете на себе си за всеки лош ден; дайте си ново начало на следващия ден. И обмислете: След пет години, когато се върнете назад в този моминт, какви действия и решения ще ви карат да се гордеете със себе си?

Джеф се трябва да напусне рано работа днес, за да вземе баща си от старческия дневен център. Обикновенно, центърът предоставя превоз, но днес шофьорът на вана не е на работа по болест и няма кой да го замести. Шефът на Джеф се съгласи да си тръгне рано, но той усеща, че търпението му е на ръба си, не само на шефа му, но и това на другите колеги.

Колегите на Джеф са на неговата възраст (късните 20), но нямат семейни отговорности. Те казват, че разбират необходимостта му от малко гъвкавост в програмата, но той се чуди дали те наистина го правят. А днес е и денят преди голям проект и характерите са доста сприхави. Тове е просто лош момент за всички.

 

Да държите работа, докато осигурявате грижи за болен, може да бъде трудно балансиращо действие; може да ви се струва, че сте като Вашият Шеф срещу Чокекът, Получател на Грижи. Как бихте избегнали загубата на борбата и с двамата?

Запомнете тези бързи съвети:

 1. Разберете обещетенията на фирмата и нейната политика. Много компании предлагат прогресивни обезщетения, за подпомагане на служители, които се грижат болни деца или други членови на семейството. Ползите могат да включват помощ при намирането на ресурси, семинари в обеднити почивки, субсидирана резервна грижа, гъвкаво работно време и консултантски услуги. Проверете в отдела по Човешки Ресурси, дали фирмата ви предлага някакви обезщетения.
 2. Знайте, че не можете да бъдете дискриминирани, заради ролята ви на болногледач.
 3. Разберете регионалното и националното законодателство, което може да е във ваша полза.
 4. Комуникирайте ефективно с шефа си. Обяснете ситуацията на болногледач, как планувате да се справите с нея и попитайте за отзиви. Можете да започнете разговора па този начин: “Баща ми не е добре и сега живее с мен. Аз наех помощ и организивах семейството да спомогне, за да сме сигурни, че баща ми е добре докато съм на работа. Възможно е да се натъкна на кризистно състоянеи, защото баща ми е нестабилен. Какъв би бил най-добрият начин за мен да се справя със кризата с вас?” Може да пожелаете да попитате шефа си за предложения как да обявите тази ситуация с колегите.
 5. Попетайте колегите си, дали са полагали грижи за роднини в напреднала възраст, докато са били назначени от този работодател или дали знаят друг, който е бил. Попитайте ги предложения, как са се справили със ситуацията.
 6. Знайте кой може да ви помогне (специалисти, членове на семейството, приятели, съседи) и как могат да ви помогнат. Мениджър за гериатрични грижи може да бъде изключителна инвестиция, за да ви помогне да намерите ресурси и контролирани грижи.
 7. Създайте резервен вариан, в случай, че трябва да бъдете далеч от работа, за да дадете своите грижи. Задавайте си постоянно въпросът “Какво, ако?”, над който може да помислите. Когато изготвяте план, попитайте за отзиви от семейството, вашите приятели, вашата група за подкрепа вашият треньор по грижите и мениджър за гериатричните грижи. Ако е подходящо, колеги и управление могат да бъдат в състояние да предложат мнения.
 8. Поставете граници с членовете на семейството и хорота, зо които се грижите, за достъпа до вас, по време на часовете в работата. Може да определите, че сте достъпни по време на обедната почивка да приемете разговори или за няколко минути следобед. (Разбира се, в случай на криза – и може ди ще трябва да обясните думата “криза”, тъй като определението на другите може да бъде различно от вашето – вие сте винаги на разположение.)
 9. Спомнете си трите “да бъда” при грижата за болен: Бъдете Подготвени, Бъдете Честни, Бъдете Здрави; посетете тук. И помислете за попълване на Доклад за Мисията на болногледач.

10. Простете на себе си за всеки лош ден; дайте си ново начало на следващия ден. И обмислете: След пет години, когато се върнете назад в този моминт, какви действия и решения ще ви карат да се гордеете със себе си?

Разрешение от

CareGiving.com. We care for you. Посетете сайтовете...