Když o něho pečujete, je pro vás těžké se starat sám o sebe. Priority se mění podle toho, jak nemoc pokračuje a starat se sám o sebe obvykle zabírá poslední místo na žebříčku důležitých povinností. Starat se o milovanou osobu není jednoduchý úkol, ale je nezbytné chápat důležitost práce pečovatele a současně důležitost kvality jeho vlastního života. Být v dobrém psychickém a fyzickém stavu pomáhá poskytovat kvalitní péči. Dole najdete tipy, jak se starat o sebe:

  • Během dne si najděte volný čas, i kdyby to mělo být jen na hodinu či méně a dělejte něco, co vás baví ať už venku nebo vevnitř (četba novin, relaxační koupel, učení se novému jazyku, cvičení či relaxace, procházka, nakupování)
  • Udělejte si přestávku. Jednou za měsíc si zorganizujte den volna. Domluvte se se zbytkem rodiny, sousedem, kamarádem, profesionálními pečovateli nebo agenturou, abyste se ujistili, že se někdo jiný postará o příjemce vaší péče.
  • Volejte si pravidelně s kamarádem nebo příbuzným. Zůstaňte v kontaktu!
  • Pravidelně cvičte. Nepotřebujete moc času, 30 minut bude stačit. Pokud používáte internet, můžete sledovat video a cvičit podle něho.
  • Snažte se dodržovat vyváženou stravu.
  • Kdykoliv se necítíte dobře (mentálně nebo fyzicky), poraďte se se svým praktickým lékařem. Nedovolte problému, aby rostl!
  • Vytvořte si podpůrnou sítˇ. Spojte se s jinými pečovateli s podobnými problémy, ať už se týkají problémů pečovatelů nebo problémů s nemocí – spojte se s organizací, která se na tuto práci zaměřuje. Účastněte se práce ve skupině nebo pomoci pro jednotlivce. To vám pomůže si uvědomit situaci a zacházet s emocemi jako jsou úzkost, deprese a vina.