Marii je 40 let, má dvě dcery, Katku a Sofii, osmiletou a pětiletou a pracuje jako sekretářka na plný úvazek v právnické kanceláři. Nedávno její matce Heleně, které je 78 let, byla diagnostikována mírná forma Alzheimerovy nemoci. Helena byla vždy nezávislá a nikdy nechtěla, aby se jí jiní lidé vměšovali do života. Žije poblíž Marie.

Než se Marie dozvěděla diagnózu, navštěvovala svou matku třikrát až čtyřikrát týdně, ale nyní se situace změnila a musí k ní chodit každý den. Helena odmítá platit pečovatelům, protože říká, že ji okradou. Marie nedávno o své situaci mluvila se svým zaměstnavatelem a požádala ho, aby jí zkrátil počet hodin nebo dnů v práci.

Marie si také dělá starosti s péčí o své dvě malé dcery, protože teď jsou ve věku, kdy ji potřebují. Mariin manžel také zažádal o zkrácení pracovní doby, aby mohl být s děvčaty.

Před dvěma dny Marie hledala informace o Alzheimerově nemoci a naštěstí našla linku pomoci pro lidi, kteří pečují o lidi s demencí.

Mariina případová studie nám dává příklad sendvičové péče. Sendvičová péče označuje pečovatele, který se stará současně o děti s handicapem, nebo handicapovaného partnera a starší příbuzné.

Rodiče „sendvičové generace“ jsou emocionálně i finančně ochromeni tlakem, který u nich vyvolává péče o děti a zároveň stárnoucí rodiče, jak ukázal průzkum Pečovatelů Spojeného království – pojďme tedy vzít situaci ve Spojeném království jako příklad.

Průzkum ukázal, že čtyři z deseti (42 %) „sendvičových“ pečovatelů zápasí s obtížemi zvládnout svou kariéru, rodinné finance a vztahy.

Tři čtvrtiny „sendvičových“ pečovatelů v průzkumu odpovědělo, že utrpěli ztrátu na výdělku a 95 % řeklo, že tlak ovlivnil jejich schopnost pracovat. Výsledkem je, že více než polovina (52 %) řekla, že náklady na péči o příbuzné ve vysokém věku jim výrazně zhoršily rodinné finance – dokonce mnohem více než těm, kteří zápasí s výdaji na péči o dítě.

Simultánní tlak ze zodpovědnosti o mladé i starší vytváří nadměrnou zátěž pro rodinný život – dvě třetiny „sendvičových“ pečovatelů oznámilo, že došlo k poškození jejich manželství nebo osobních vztahů.

V celém Spojeném království se odhaduje 2,4 miliony „sendvičových “ pečovatelů – protože asi pětina ze 45 až 60letých aktivně podporuje rodiče, jejich děti pořád žijí doma. Aby lidé dokázali řešit tento rostoucí problém, Společnost pečovatelů Spojeného království volá po pečovatelských službách a pracovních místech, které je možno okamžitě adaptovat na měnící se formu rodinného života.

Helena Herklotos, výkonná ředitelka Společnosti pečovatelů Spojeného království řekla: „To, že populace stárne, znamená, že péče o staré nebo handicapované je nevyhnutelnou součástí života všech rodin. V současnosti rodiny velmi často nejsou schopny získat pomoc, kterou potřebují a cítí se pod tlakem kvůli péči o děti, o starší rodiče a práci – cítí tlak ze všech stran, jejich finance, kariéra i osobní vztahy tím trpí.

Jen něco přes polovinu pečovatelů (54 %) zvládají práci a péči o děti nebo o příbuzné vysokého věku, ale třetina se musí vzdát práce, aby dokázali vyhovět požadavkům duální péče. Aby se mohli věnovat péči, vzdalo se svojí práce čtyřikrát více žen než mužů.

U těch, kteří pokračovali v práci, jeden z pěti (22 %) zjistil, že jejich práce trpí kvůli stresu, únavě a pozdním příchodům. Jeden z osmi (13 %) si snížil počet hodin a 7 % muselo přijmout méně kvalifikovanou práci.

 

Společnost pečovatelů Spojeného království volá po okamžité reformě financování sociální péče, aby byla přijata opatření, pomocí nichž by se služby spojené s péčí staly finančně dostupné, efektivní používání technologií by pomohlo rodinám, které zápasí se zodpovědností a potřebují rady a informace, a tím by se zajistil jejich přístup k pomoci.

Plné znění zprávy – Sendvičová péče – může být stažena zde (v angličtině).

Níže najdete užitečné odkazy, které vám mohou pomoci pochopit poskytování péče a vyrovnávání se se stresem:

  • Jestli jste na této stránce poprvé, hledejte v části nazvané Péče o starší, nedostatek zájmu a pak si přečtěte část o péči
  • Navštivte stránku Jak si pomoci sám. Najdete zde zajímavé rady jak zvládnout stres, cvičení a to, jak zůstat aktivní a spojit péči a práci
  • Vyberte jazyk svojí země a hledejte informace o péči a pomoci ve vaší vlastní zemi
  • Uvidíte, jestli ve vaší zemi najdete nějakou možnost online pomoci a jestli ano, neváhejte poslat email nebo si sjednejte video rozhovor s národní organizací pečovatelů.

Kind permission by

CARERS UK – The voice of carers.Visit the site...