V současnosti existuje v České republice více než 100 tisíc pečujících, kteří jsou současně zaměstnáni. Tře čtvrtiny příjemců příspěvku na péči, kterých je v ČR více než 300 tisíc, využívá také neformální (laickou) péči své rodiny a blízkých. Může se zdát, že je obtížné zvládnout dvě práce, když si chcete udržet placenou práci a zároveň pečovat o svého přítele nebo příbuzného, ale práce může být důležitá pro vaši životní pohodu, příjem a pro udržení si sociálních kontaktů.číst dál
Susan začíná svůj den v 5 ráno, a tak má pár chvil o samotě, aby mohla psát svůj deník. Pak to začne: Připravit se do práce, vzbudit maminku, počkat, až přijde zdravotní asistentka, aktualizovat informace o předešlé noci, domluvit se s manželem, které pochůzky zvládnou vyřídit během obědové přestávky, pak konečně odcházíte v 7.číst dál
Nezapomeňte, že zaměstnavatelé si cení zaměstnance zkušené, oddané, s dovednostmi a rádi si je nechávají. Váš zaměstnavatel vám může pomoci přijít na způsob pomoci, který vás nenapadl. Promluvte s nimi o své situaci otevřeně buď s úředníkem osobního oddělení nebo lidských zdrojů, nebo s představitelem vaší odborové nebo zaměstnanecké unie.číst dál
Pokud jste se vzdali práce (nebo jste vůbec nepracovali) kvůli povinnostem spojených s péčí, možná budete chtít pracovat, nebo se vrátit do práce až vaše role pečovatele skončí, nebo se rozhodnete kombinovat péči s prací.číst dál
Dle § 241 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.číst dál
Pro pečující je často velmi důležité udržení si zaměstnání a další pracovní perspektivy. Přesto je řada pečujících nucena ukončit zaměstnání, protože nemůže skloubit poskytnutí péče a své zaměstnání. Podle mezinárodních výzkumů pečující častěji ukončí zaměstnání, než by snížili pracovní úvazek a na přechodnou dobu zůstali zaměstnáni na částečný úvazek.číst dál