Som pårørende vil du måske være udsat for mentale, sociale, fysiske og økonomiske belastninger. I afsnittet Dine egne behov præsenterer vi 5 hovedemner, som kan hjælpe dig med at håndtere den daglige omsorg:

I disse afsnit omtales stress, depression, familierelationer, afbalancering mellem omsorg og erhvervsarbejde, og vi giver råd om, hvordan du kan holde dig aktiv.

Husk, at når du tager dig af dig selv, forbedrer du både din livskvalitet og kvaliteten af din omsorg!