Sandwichgenerationen

Maria er 40 år gammel og har to døtre, Kathy og Sophie, som er 8 og 5 år gamle. Hun arbejder fuldtid som sekretær på et advokatkontor. Fornyligt fik hendes mor, Helen på 78 år, diagnosticeret en mild form for Alzheimers. Helen har altid været meget uafhængig og aldrig ønsket andres indblanding i sit liv. Hun bor i sit eget hjem tæt på Maria.

Før diagnosen besøgte Maria sin mor 3—4 gange om ugen, men nu har situationen forandret sig og hun bliver nødt til at være hos hende hver dag. Helen nægter at tage imod betalt plejepersonale, da hun siger, at de vil stjæle fra hende. Maria har for nylig vendt situation med sin arbejdsgiver og spurgt, om der var mulighed for at arbejde færre timer om dagen eller have færre hele arbejdsdage.

Maria bekymrer sig også om pasningen af sine to unge døtre, da de er i en fase, hvor de har meget brug for hende. Marias mand har også anmodet om at gå ned i timer for at være mere sammen med deres piger.

For to dage sige søgte Maria information om Alzheimers på nettet og fandt heldigvis en rådgivning for pårørende til demensramte.

Maria er et eksempel på en sandwichpårørende, som både skal passe (syge eller raske) børn eller en invalid ægtefælle og samtidig tage sig af en ældre pårørende.

 

Sandwichpårørende under pres

Ny forskning fra Carers UK i Storbritannien viser, at forældre i sandwichgenerationen er følelsesmæssigt og økonomisk overvældede af presset ved at opdrage deres børn sideløbende med omsorgen for en aldrene pårørende. Storbritannien er et godt eksempel på dette problem.

Forskningen viste, at fire ud af ti (42%) sandwichpårørende kæmper med at klare hverdagen fordi deres karriere, familiens økonomi og øvrige forhold lider under omsorgsopgaven.

Tre fjerdedele af de adspurgte pårørende havde oplevet en nedgang i indtægt og 95% sagde, at presset påvirkede deres evne til at arbejde. Som et resultat af det sagde mere end halvdelen (52%), at omkostningerne ved at yde omsorg til en ældre pårørende lagde pres på familiens økonomi, hvilket er højere end antallet, der kæmpede med omkostningerne ved børnepasning (50%).

Presset forbunder med på samme tid at skulle være ansvarlig for unge og gamle belaster også familielivet gevaldigt, To tredjedele af sandwichpårørende fortæller, at deres ægteskab eller personlige forhold lider under presset.

Det skønnes, at der er 2.4 millioner sandwichpårørende i Storbritannien, da omkring en femtedel af alle 45 til 60-årige aktivt understøtter deres forældre, mens deres børn stadig bor hjemme. For at imødekomme denne voksende udfordring, har Carers UK opfordret alle hjemmehjælpsudbydere og arbejdspladser til omgående at tilpasse sig denne udvikling.

Heléna Herklots fra Carers UK sagde, at:” En aldrende befolkning betyder, at omsorg for ældre eller invalide familiemedlemmer er uundgåelig i alle familier. Hjemmehjælpen og arbejdspladserne er nød til at tilpasse deres vilkår til denne virkelighed. På nuværende tidspunkt kan familier alt for ofte ikke få den støtte, de har brug for, og bliver sat under pres af børnepasning, omsorgen for ældre forældre og lønarbejdet. De er presset fra alle sider, og deres økonomi, karrierer og personlige forhold lider under omsorgsopgaven.”

Lidt over halvdelen af de pårørende i undersøgelsen (54%) angav både at skulle passe børn og yde omsorg til en ældre pårørende, mens en tredjedel har måttet sige deres arbejde op for at overkomme denne dobbelte omsorgsforpligtelse. Kvinder var fire gange mere tilbøjelige end mænd til at sige deres arbejde op for at påtage sig omsorgsopgaver.

Af dem, der forsatte med at arbejde, syntes én ud af fem (22%), at deres arbejdsindsats blev påvirket af stress, træthed og forsinkelser. Én ud af otte (13%) var gået ned i antallet af arbejdstimer og 7% følte sig nødsaget til at søge et mindre kvalificeret job.

Carers UK opfordrer til en omgående reform af finansieringen af de sociale ydelser, initiativer til at stimulere en ny generation af prisbillige hjemmehjælpsydelser, effektiv brug af teknologi til at hjælpe familierne med at finde balancen mellem arbejde og omsorg, samt råd og information for at sikre, at familierne har adgang til støtte.

 

 

Nyttige tiltag for sandwichpårørende

Her er nogle nyttige links, som kan hjælpe dig til at forstå pårørenderollen og stresshåndtering:

  • Besøg hjemmesiden for den patientforening, som tager sig af dit familiemedlems sygdom, og bliv klogere på sygdommen og behandlingsmulighederne, og få gode råd om omsorg i hjemmet.
  • Udforsk denne hjemmeside, som blandt meget andet giver vigtige råd om at håndtere stress, forblive aktiv og finde balancen mellem omsorg og arbejde.
  • Brug også denne hjemmeside til at søge efter offentlig hjælp og privat støtte.
  • Undersøg mulighederne for støtte på nettet – og hvis der ikke findes noget, så henvend dig til patientforeningen eller til foreningen Pårørende i Danmark.