Maria on 40-aastane, tal on kaks tütart, Kathy (8-aastane) ja Sophie (5-aastane) ning ta töötab ühes advokaadibüroos täiskohaga sekretärina. Hiljuti diagnoositi tema emal Helenil, kes on 78-aastane, kerge astme Alzheimer. Helen on olnud kogu aeg väga iseseisev ja pole soovinud teiste inimeste vahelesegamist. Helen elab eraldi oma kodus Mariale lähedal.

Enne haiguse diagnoosimist külastas Maria oma ema 3-4 korda nädalas, kuid nüüdseks on olukord muutunud ja ta peab käima ema juures iga päev. Helen keeldub professionaalsest abist, kuna kardab, et ta varastatakse paljaks. Maria on rääkinud oma tööandjaga tekkinud olukorrast ning palunud vähendada töötunde või –päevi.

Maria muretseb ka oma kahe tütre pärast, sest praegu on just see aeg, kui nad ema väga vajavad. Ka Maria abikaasa on palunud oma töötunde vähendada, et saaks tütardega rohkem aega veeta.

Kaks päeva tagasi otsis Maria internetist informatsiooni Alzheimeri kohta ja leidis online abiliini Alzheimeri-haigete hooldajatele.

Maria olukord on hea näide topelthooldusest. Topelthooldaja (sandwich carer) on hooldaja, kes peab korraga toime tulema nii laste, kas erivajadustega või ilma, erivajadusega partneri ja eaka inimese eest hoolitsemisega.

Topelthooldajad on emotsionaalselt ja majanduslikult ülekoormatud, kasvatades lapsi ning samal ajal hooldades vananevaid sugulasi – nii väidab Carers UK värske uuring. Vaatleme olukorda Suurbritannias.

Uuring näitas et neli kümnest topelthooldajast (42%) püüdis toime tulla, kuid kannatasid nii karjäär, pere majanduslik olukord ning peresisesed suhted

Kolm neljandikku topelt hooldajatest tunnistasid, et nende sissetulek langes ning 95% väitis, et pinge mõjutas nende töövõimet. Eelneva tulemusena ütles rohkem kui pool (52%) topelthooldajatest, et vanemate sugulaste eest hoolitsemine mõjus laastavalt nende pere eelarvele. Vanemate hooldusele kulus isegi rohkem raha kui laste eest hoolitsemisele (50%)

Samal ajal kahe põlvkonna eest hoolitsemine pingestab abikaasade vahelisi suhteid – kaks kolmandikku topelthooldajatest väitis, et pingeline hoolduskohustus mõjutas negatiivselt nende abielusid või isiklikke suhteid.

Arvestuslikult on Suurbritannias 2, 4 miljonit “topelthooldajat”,  ja viiendik 45-60.aastastest on aktiivselt toetamas oma vanemaid ning samal ajal nende lapsed elavad veel nendega. Et lahendada see kasvav probleem, kutsub organisatsioon Carers UK viivitamatult üles muutma sotsiaalteenuseid ning töökohti, et kohanduda muutuva pereeluga.

 

Heléna Herklots, Carers UK tegevjuht ütles: “Vananev rahvastik tähendab, et vanemate inimeste või erivajadustega inimeste eest hoolitsemine on vältimatu kõigi perede jaoks. Hooldusteenused ja töökohad peavad ajaga kaasas käima. Hetkel ei ole mitte kõigil peredel võimali saada abi, mida nad vajavad ja peavad hakkama saama lastekasvatamise, vanemate eest hoolitsemise nind palgatööga – pinge kolmest küljest – ning on ühtlasi tunnistajaks sellele, et kannatab nende majanduslik olukord, karjäär ja peresisesed suhted.”

Rohkem kui pooled hooldajatest (54%) püüdsid lisaks palgatööle topelthooldamisega hakkama saada, kuid üks kolmandik pidi töökohast topelthoolduskohustuse pärast loobuma. Naised loobusid tööst neli korda rohkem kui mehed.

Nendest inimestest, kes jätkasid tööd, üks viiest (22%) kannatas stressi ja väsimuse all ning hilines krooniliselt. Üks kaheksast  (13%) oli sunnitud töötunde vähendama nind 7% olid sunnitud minema vähem oskuseid nõudvale tööle. Hooldajate organisatsioon kutsub üles kiirele sotsiaalhoolekande rahastamise reformile, et uuel põlvkonnal oleks rohkem taskukohaseid hooldusteenuseid, et aidata peresid, kes peavad žongleerima palgatöö ning hooldaja rolli vahel, info ja abiga.

 

Raporti täisteksti  – Topelthooldus (Sandwich Caring) – saab alla laadida siit (inglise keeles).

Allpool leiate mõned kasulikud lingid, mis aitavad Teil aru saada hooldusest ning stressiga toime tulla:

  • Kui külastate seda veebilehte esimest korda, siis otsige üles “eakad ja hoolekanne” ning valige sealt Teid huvitav haigus ning seejärel tutvuge lõiguga hooldusest.
  • Minge “eneseabi “ lehele. Sealt leiate nõuandeid, kuidas stressiga toime tulla, kuidas olla kehaliselt aktiivne ning kuidas ühildada hooldus- ja palgatöö.
  • Valige oma riigi keel ning vastavalt lehelt leiate asukohariigi loetelu hoolekandeteenuste kohta.
  • Uurige, kas Teie riigis on võimalik saada online-abi. Kui on, saatke julgelt e-kiri või vestelge online kohaliku hooldusorganiatsiooniga.

Lahke loaga

CARERS UK – The voice of carers.Külasta saiti…