Võib tunduda, et maadlete kahe töökohaga, kui käite palgatööl ning samal ajal hoolitsete sõbra või sugulase eest, kuid palgatöö võib olla oluline Teie heaolu, sissetulekut ja sotsiaalseid kontakte silmas pidades. On asju, mida võite proovida, et toime tulla palga- ja hooldustöö survega. Töötava hooldajana on Teil ilmselt palgatööd tehes abi vaja, tihtipeale erinevatel aegadel erinevat abi – alates juurdepääsust telefonile, et võtta hooldatavaga ühendust, lõpetades lühema tööajaga, et minna appi, kui hooldatav haiglast välja kirjutatakse.Loe lisaks
Susan alustab oma päeva kell 5 varahommikul, niisiis on tal päeviku kirjutamiseks ainult loetud minutid. Ja siis see algab: valmistumine tööleminekuks, ema ootamine, hooldaja ootamine, hooldaja informeerimine eelmise õhtu sündmustest, arutelu abikaasaga, kes kuhu peab lõuna ajal tormama, lahkumine kodust kell 7.00…Loe lisaks
Pidage meeles, et tööandjad hindavad kogemustega ja pühendunud oskuslikke töötajaid ning ei soovi nendest loobuda. Võib olla Teie tööandja saab Teid aidata viisil, mis Teile endale pähegi ei tulnud. Rääkige tööandjaga oma olukorrast otse või läbi personalitöötaja või ametiühingu esindaja kaudu.Loe lisaks
Kui olete hoolduskohustuse pärast olnud sunnitud töölkäimise lõpetama (või ei ole kunagi töötanudki), võib Teil tekkida soov tööle tagasi minna, kui Teie hooldamisperiood on lõppenud või on Teil soov hooldamistöö ning palgatöö siduda.Loe lisaks
Lähedase või pereliikme hooldusvajaduse ilmnemisel muutub senine elukorraldus. Töökohustuste ja hoolduskohustuse ühitamine saab olema suurimaks väljakutseks. Oma töökohustuste täitmise järel, tuleb teha ka hooldustööd, mille tulemusena võib tekkida nii füüsiline kui ka vaimne kurnatus. Sageli on inimesed sunnitud vähendama oma töökoormust liikudes osaajaga tööle. Samas annab põhitöö sissetuleku, et ülal pidada oma hooldusvajadusega lähedast…Loe lisaks
Peamiseks võimaluseks töökohustuste ja hooldamise ühitamiseks on kasutada tugiisiku või isikliku abistaja teenust. Teenuseid võivad osutada füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohalik omavalitsus ja riik täidesaatva riigivõimu asutuste kaudu. Isiklik abistaja on palgaline töötaja, kes vastavalt lepingule abistab teenust saama õigustatud isikut füüsiliselt tegevustes, millega isik puude tõttu iseseisvalt toime ei tule…Loe lisaks