Võib tunduda, et maadlete kahe töökohaga, kui käite palgatööl ning samal ajal hoolitsete sõbra või sugulase eest, kuid palgatöö võib olla oluline Teie heaolu, sissetulekut ja sotsiaalseid kontakte silmas pidades.

On asju, mida võite proovida, et toime tulla palga- ja hooldustöö survega. Töötava hooldajana on Teil ilmselt palgatööd tehes abi vaja, tihtipeale erinevatel aegadel erinevat abi – alates juurdepääsust telefonile, et võtta hooldatavaga ühendust, lõpetades lühema tööajaga, et minna appi, kui hooldatav haiglast välja kirjutatakse.

Heaks uudiseks on see et hooldajatel on mõned seadusega määratud õigused ja üha rohkem tööandjaid on valmis neid kohustusi täitma.

 

Vabatahtlike hooldajate õigused töö juures

Pea kõigile vabatahtlikele hooldajatele, kes käivad lisaks palgatööl, peab olema garanteeritud:

  • õigus paindlikule tööajale
  • õigus lahkuda kriisiolukorras
  • õigus vanemapuhkusele
  • õigus mitte olla diskrimineeritud ja ahistatud

Teie tööalane staatus võib nende õiguste kasutamist mõjutada. Kui olete nt ise endale tööandja, töötate tähtajalise lepinguga või olete värvatud mõne töövahendusfirma poolt, ei pruugi loetletud õigused Teile rakenduda. Kui kuulute ülalnimetatud inimeste hulka, on oluline otsida abi.

 

Hea tööandja

Lisaks õigustele, mis on määratud seadusega, võib Teie tööandja pakkuda ka muud abi. See võib olla väljatoodud Teie töölepingus või kirjas organisatsiooni töösisekorra eeskirjades. Näiteks võib Teil olla võimalus kasutada tasulist või tasuta puhkust oma äranägemise järgi.

Mõnikord on vaja midagi väga lihtsalt, juurdepääsu telefonile või lihtsalt informatsiooni ja nõuandeid.

Lahke loaga

CARERS UK – The voice of carers.Külasta saiti…