Maria on 40-vuotias. Hänellä on kaksi lasta, 8-vuotias Kathy ja 5-vuotias Sophie, ja hän työskentelee kokopäiväisesti sihteerinä asianajotoimistossa. Vähän aikaa sitten hänen 78-vuotiaalla äidillään Helenillä diagnosoitiin alkava Alzheimerin tauti. Helen oli aina ollut hyvin itsenäinen eikä halunnut apua ulkopuolisilta. Hän asuu Marian lähellä.

Ennen diagnoosia Maria kävi äitinsä luon 3–4 kertaa viikossa, mutta nyt tilanne on muuttunut ja hänen on käytävä siellä päivittäin. Helen ei halua palkattuja hoitajia, koska hän on sitä mieltä, että he varastavat. Maria on keskustellut asiasta työpaikallaan ja pyytänyt työtuntien tai työpäivien vähentämistä. Maria on myös huolissaan tyttäristään, sillä he ovat siinä iässä, että tarvitsevat äidin läsnäoloa. Marian aviomies on myös pyytänyt työtuntiensa vähentämistä, jotta hän voisi viettää enemmän aikaa tyttäriensä kanssa.

Kaksi päivää sitten Maria etsi internetistä tietoa Alzheimerin taudista ja löysi dementiapotilaiden omaishoitajille tarkoitetutun neuvontapuhelimen.

 

Marian tapaus on tyypillinen esimerkki sandwich-omaishoitajasta. ”Sandwich-omaishoitaja” on omaishoitaja, joka omaishoitajana toimimisen lisäksi huolehtii myös muista perheenjäsenistään, kuten lapsistaan, ja usein tämän lisäksi käy myös töissä.

Carers UK:n tekemä tutkimus osoittaa, että sandwich-sukupolven vanhemmat ovat emotionaalisesti ja taloudellisesti ylikuormittuneita hoitaessaan lastenkasvatuksen lisäksi myös ikääntyneitä vanhempiaan. Tutkimuksen mukaan neljällä kymmenestä (42 %) sandwich-omaishoitajasta oli vaikeuksia selviytyä velvollisuuksistaan ja heidän ammattiuransa, ihmissuhteensa ja taloudellinen tilanteensa kärsi. Kolme neljästä oli menettänyt tulojaan ja 95 % koki paineiden heikentävän heidän työtehoaan. Yli puolet (52 %) kertoi omaishoidon vaikuttavan perheen talouteen heikentävästi ja 50 %:lla oli vaikeuksia selviytyä lastenhoitokuluista. Paineet, joita sekä lapsista että vanhemmista yhtäaikaisesti huolehtiminen aiheuttaa, vaikuttavat omaishoitajien ihmissuhteisiin: kaksi kolmesta koki, että heidän avioliittonsa tai läheinen ihmissuhteensa on kärsinyt.

Yhdistyneissä kansakunnissa on arviolta noin 2,4 miljoonaa sandwich-omaishoitajaa. Joka viides 45–60-vuotias huolehtii ikääntyneestä vanhemmastaan samalla, kun lapset asuvat vielä kotona. Vastatakseen tähän uuteen haasteeseen Carers UK peräänkuuluttaa uudenlaisia hoitopalveluja ja työpaikkoja, jotka vastaavat muuttuvan perhe-elämän tarpeisiin.

”Väestön ikääntyminen tarkoittaa sitä, että omaishoitaminen tulee lisääntymään ja koskettamaan kaikkia perheitä. Hoitopalvelujen ja työpaikkojen olisi vastattava perhe-elämän tarpeita. Tällä hetkellä monet perheet jäävät ilman tarvitsemaansa tukea ja ovat suuren paineen alla joutuessaan tasapainoilemaan lastenhoidon, omaishoitamisen ja työpaikan välillä. Myös heidän uransa, taloutensa ja ihmissuhteensa kärsivät.”, Carers UK:n johtaja Heléna Herklots toteaa.

Vain vähän yli puolet (54 %) omaishoitajista onnistui yhdistämään lastenhoidon, omaisesta huolehtimisen ja työssä käynnin. Kolmasosan oli luovuttava työstä voidakseen toimia omaishoitajana. Naiset jättivät työpaikkansa neljä kertaa miehiä useammin omaishoidon takia.

Niistä, jotka jatkoivat työssä, yksi viidestä (22 %) koki työnsä kärsineen stressin, väsymyksen ja myöhästelyn takia. Yksi kahdeksasta (13 %) oli vähentänyt työtuntejaan ja 7 % oli joutunut vaihtamaan vähemmän vastuulliseen työtehtävään.

Carers UK vaatii pikaista sosiaalihuollon rahoituksen uudistamista, uusia kohtuuhintaisia hoitopalveluja, uutta teknologiaa perheiden ja omaishoidon avuksi sekä neuvonta ja tietopalveluja perheiden tukemiseksi.

 

Tutkimustulokset kokonaisuudessaan (in English)

  • Jos vierailet sivuilla ensimmäistä kertaa käy, Ikääntyneen hoitaminen -osiossa, etsi kyseessä oleva sairaus ja tutustu sen hoitoon.
  • Käy Omaishoitajan tarpeet -sivulla. Sivuilla on kiinnostavaa tietoa stressinhallinnasta, liikunnasta ja työn ja omaishoidon yhdistämisestä.
  • Valitse kotimaasi kieli ja etsi tietoa oman maasi palveluista.
  • Tarkista, onko kotimaassasi tarjolla online-tukea. Jos on, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse tai videochatin välityksellä kansalliseen omaishoitoyhdistykseen.

Luvalla

CARERS UK – The voice of carers.Lue lisää...