Suomessa on tällä hetkellä noin 300 000 omaishoitajaa (Lähde: Kela). Omaishoitamisen ja työn yhdistäminen voi tuntua hankalalta, mutta työ voi olla myös tärkeää hyvinvointisi, taloudellisen tilanteesi ja sosiaalisten suhteidesi kannalta.

Työn ja omaishoidon yhdistäminen voi vaatia työpaikallasi erityisjärjestelyjä, kuten puhelinyhteyden järjestämisen, jotta voit olla yhteydessä hoidettavaasi, tai joustavien työaikojen järjestämisen lääkärikäyntien varalta.

Omaishoidon ja työn yhdistämistä voivat kuitenkin helpottaa erilaiset järjestelyt työpaikalla, kuten

  • joustavat työajat
  • työtehtävien keventäminen
  • työajan lyhentäminen
  • etätyö
  • tilapäinen tai osa-aikainen hoitovapaa (työsopimuslaki 4 luku 7 a §).

 

Usein työnantaja voi tulla työn uudelleen järjestelyssä vastaan ja tukea sinua siten omaishoidon ja työn yhdistämisessä. Kannattaa selvittää sekä oikeutesi yhteiskunnan tarjoamiin tukimuotoihin että työpaikkasi sisäiset käytännöt.

Luvalla

CARERS UK – The voice of carers.Lue lisää...