Maria għandha 40 sena, għandha żewġ bniet, Kathy u Sophie, 8 snin u 5 snin u taħdem bħala segretarja full-time f’uffiċċju t’avukat. Riċentement ommha, Helen, 78 sena ġiet dijanjostikata bil-marda ta’ Alzheimer fi stadju ħafif. Helen minn dejjem kienet indipendenti ħafna u qatt ma riedet persuni oħra jbabsu madwarha.  Toqgħod f’dar qrib Maria.Aqra aktar
Issib lilek innifsek tqatta’ aktar ħin fid-dar ta’ min qed tagħti l-kura milli f’darek … Huwa żmien li jiġu kkumbinati ż‑żewġt idjar? Ser ngħinuk tiddeċiedi jekk meta tiċċaqilqu flimkien hux l-aħjar għalik, għal persuna li qed tieħu ħsieb u l-familja tiegħek. Il-kombinazzjoni tad-djar hija biss waħda mill-ħafna deċiżjonijiet li għandek tieħu fir-rwol tal-għoti tal-kura. Bħal dejjem żomm f’moħħok li inti taf x’inhu l-aħjar u li d-deċiżjonijiet tiegħek jirriflettu dan.Aqra aktar
Meta tkun qed tieħu ħsieb qarib li jkun qed jixjieh, għandu mnejn tħoss li l-ġurnata tiegħek hija mimlija billi tipprova tistabilixxi x’inhi l-prijorità tiegħek. Ir-raġel tiegħek ser iħallik għal tmiem il-ġimgħa. Imma min ser jieħu ħsieb Ommok? It-tifla tiegħek teħtieġ l-għajnuna tiegħek; hija teħtieġ li toqgħod babysitter. Inti tħobb tqatta’ l-ħin man‑neputija.Aqra aktar
Bħalma skoprejt, l-għoti tal-kura huwa stil ta’ ħajja. Huwa dwarek, ir-reċipjent tal-kura tiegħek u kull persuna oħra f’ħajjtek, speċjalment il-konjuġi tiegħek. Kif tista’ tibqa fl-imħabba meta l-ħajja tidher li ddrejnjatek mill-imħabba? X’għandek tagħmel biex issib il-ħin għall‑aktar persuna speċjali f’ħajjtek meta r-reċipjent tal-kura tiegħek jeħtieġek għas-sopravivenza tiegħu jew tagħha – literalment?Aqra aktar