Bħalma skoprejt, l-għoti tal-kura huwa stil ta’ ħajja. Huwa dwarek, ir-reċipjent tal-kura tiegħek u kull persuna oħra f’ħajjtek, speċjalment il-konjuġi tiegħek.

Kif tista’ tibqa fl-imħabba meta l-ħajja tidher li ddrejnjatek mill-imħabba? X’għandek tagħmel biex issib il-ħin għall‑aktar persuna speċjali f’ħajjtek meta r-reċipjent tal-kura tiegħek jeħtieġek għas-sopravivenza tiegħu jew tagħha – literalment?

Aħna noffru xi modi sempliċi sabiex ngħinu nżommu ż-żwieġ għaddej. Żwieġ tajjeb huwa pedament tajjeb sabiex wieħed igawdi ħajja sabiħa. Ħu ħsiebu u hu jieħu ħsiebek.

It-tqegħid ta’ prijoritajiet f’posthom jafu jkunu l-parti diffiċli fid-destreġġament tal-għoti tal-kura u ż-żwieġ tiegħek. Kif għandek tgħin ir-reċipjent tal-kura tiegħek, li jrid tant, u ssib il-ħin għal konjuġi tiegħek?

Cathy Hazzlerigg, kowċ tal-ħajja u r-relazzjonijiet, tħobb tgħix bil-prinċipju Bibbliku, Iż-żwieġ l-ewwel. Mod importanti kif iż-żwieġ jitqiegħed l-ewwel hu li timpenja ruħek għal kommunikazzjoni onesta u miftuħa. Cathy toffri dawn is-suġġerimenti biex nikkomunikaw mal-konjuġi tiegħek:

 • Uża l-lingwa tal-“Jien”. Meta tuża l-lingwaġġ “Jien” (“Jien inħoss”, “Jien irrid”, “Jien ninkwieta”), inti tieħu responsabilità ta’ dak li tħoss, dak li trid u dak li tixtieq. Il-lingwaġġ “Jien” jimminimizza l-logħba tat–tor (“Qed tagħmilni nħoss tant ħafna) U meta t-tort ikun barra mill-ekwazzjoni, it-tnejn li intom tikkomunikaw effettivament.
 • Ġib lil konjuġi fis-soluzzjoni sabiex il-konjuġi tiegħek ikun involut biex jagħmel is-sitwazzjoni aħjar. Meta t‑tnejn li intom tkunu qed taħdmu lejn titjib, tkunu ħloqtu tim.
 • Kun assertiv, iddikjara dak li trid u dak li tixtieq tara jiġri. Il-konjuġi tiegħek, minkejja li jkun jafek jew tafek sew, ma jistgħux jaqrawlek moħħok.
 • Uża ħiliet ta’ smigħ attivi, bħal smigħ riflettiv. Is-smigħ riflettiv jinvolvi li tirrepeti lura dak li smajt sabiex jiġi żgurat li dak li smajt hu dak li l-konjuġi jkun qal. Billi tikkjarifika (“smajt dan…”) qabel tirrispondi jgħin biex jiġi minimizzat n-nuqqas ta’ ftehim.
 • Evita li tirreaġixxi difensivament. Għid lilek innifsek: “Jiena ser inżomm kalm”. Jekk tħoss lilek innifsek tkun difensiv, staqsi lil konjuġi sabiex tirrifrajżja jew tibdel il-kliem tad-dikjarazzjonijiet. Jekk tħoss li s-sħana tal‑mument qed tieħu l-kontroll, ħu pawża u ftieħem li terġa’ tinvista d-diskussjoni meta t-tnejn li intom tkunu kalmi.
 • Aħseb fil-kommunikazzjoni bħala proċess. Iddiskuti sitwazzjoni, ħalli ħin għal skambju ta’ ħsibijiet, ikkonsidra soluzzjoni potenzjali, ipprova s-soluzzjoni, imbagħad invista mill-ġdid kemm kienet ta’ suċċess is-soluzzjoni. Parteċipazzjoni fil-proċess – u li tistenna li s-soluzzjoni t-tajba ser tiġi bil-provi u l-erruri – ineħħi l-pressjoni.
 • Poġġi lilek innifsek fiż-żarbun tal-konjuġi tiegħek. Li tifhem kif iħossu/tħossha l-konjuġi tiegħek ser tgħinek biex tikkomunika effettivament u taħdem lejn soluzzjoniiet li jaħdmu għalikom it-tnejn.
 • Ipprova fittex għal soluzzjonijiet li jaħdmu għal kulħadd, li jinkludu, imma mhux biss għalik ukoll (jew għal persuna li lilha qed tagħti l-kura). Kulħadd jista’ jagħmel kompromessi; l-ebda persuna waħedha m’għandha tagħmel is-sagrifiċċji kollha.

 

Bħal fl-affarijiet kollha tajbin fil-ħajja, iż-żwieġ jeħtieġ ix-xogħol, tgħid Cathy. Xi modi li tista’ tagħmel żgur li qed tpoġġi sforz fiż-żwieġ tiegħek jinkludu:

 • Kun żgur li qed tissodisfa l-ħtiġijiet ta’ sieħbek/seħbitek. Staqsi lilek innifsek, “X’qed nagħmel għal konjuġi tiegħi?”
 • Irrispetta lil sieħbek/seħbitek.
 • Ara fejn huma l-kwalitajiet b’saħħithom u naqqas kemm tista’ d-dgħufijiet. Aktar ma tiffoka fuq il-kwalitajiet fejn il-konjugi tiegħek huwa b’saħħtu, aktar ikun b’saħħtu u akbar is-saħħa taż-żwieġ tagħkom.

Xi bandieri ħomor li għandek mnejn tara fiż-żwieġ tiegħek li jistgħu jindikaw il-ħtieġa ta’ għajnuna professjonali:

 1. Tħoss li l-kommunikazzjoni tiegħek hu bħal meta qed issawwat żiemel mejjet. Qed tmur fi ċrieki mingħajr ma ssib soluzzjoni.
 2. Tiġġieldu ħafna u tħoss li l-imħabba tidher mitlufa.
 3. Xi kultant, il-konflitt hu silenzjuż. Jekk tħoss id-distanza fl-istonku tiegħek, jista’ jkun iż-żmien li tkellem professjonista.

Staqsejna lil Jenny Henson, persuna li tipprovdi l-kura fil-familja, sabiex taqsam l-intuwitu tagħha kif ir-rwol tagħha fl-għoti ta’ kura ħalla impatt fuq iż-żwieġ tagħha. Il-mistoqsijiet tagħna u t-tweġibiet tagħha jsegwu.

 

Caregiving.com: Għidilna dwar is-sitwazzjoni tal-għoti tal-kura tiegħek. Kemm ilek fornitur tal-kura? X’tip ta’ kura/assistenza tipprovdi?

Jenny: Kont caregiver għaz-ziju Pete għal madwar sentejn u nofs. Qabel dak, kont nursing assistent għal snin f’sala msakkra fil-ġerjatrija. Irreżenjajt biex nieħu ħsieb zijuwi.

Fir-rigward ta’ doveri … ibda semgħuli. Prokura, l-affarijiet bankarji tiegħu, il-ħlasijiet ta’ kontijiet, it-tlibbis, l-għoti tal-ikel, il-qtugħ tax-xagħar, il-kura lill-idejn, il-kura lis-saqajn, it-tqegħid u t-teħid ta’ appuntamenti. KOLLOX nagħmel.

Caregiving.com: X’kommunukazzjoni kellek (jekk hu l-każ) mar-raġel tiegħek qabel ma bdejt tagħti l-kura? Pereżempju. kellek diskussjonijiet dwar, kif ser timmaniġġja ċertu sitwazzjonijiet, eċċ? Jekk ma kellekx konversazzjonijiet bħal dawn, tixtieq li kellek?

Jenny: Iva ddiskutejniha. Għamilna diskussjonijiet li kienu twal u ibsin. Fil-fatt kien ir-raġel tiegħi li ssuġerixxa li hu jiġi jgħix magħna. Jien għidtlu li hu lanqas ħjiel m’għandu għal xiex inhu dieħel. Hu qatt ma kien madwar xi ħadd li kellu l-Alzheimer’s qabel, fil-fatt, l-anqas kien wisq madwar l-anzjani lanqas.

Nagħti l-kura kollha lil Pete peress li z-Ziju Pete mhux komdu xejn b’raġel jagħmel hekk u jiena nifhmu sew u m’għandi l-ebda problema fuq hekk.

Danny huwa djamant. Jiena nsajjar u hu jnaddaf u għalhekk inkun nista’ nibda bil-banju li nkun rrid nagħti lil Pete, il-mediċini tiegħu, it-trattament tan-nifs eċċ. Jekk ma jirnexxilix nagħmel it-tfarfir jew kwalunkwe ħaġa oħra, hu jagħmilha. Jagħmel ukoll il-ħasil tal-ħwejjeġ tiegħu fi tmiem il-ġimgħa u dak jeħlisni biex jien nagħmel tiegħi u ta’ Pete. Hu jmur jixtri minn għand il-groser u jieħu ċ-ċellulari miegħu f’każ li jkollu xi mistoqsijiet. Ippruvajna xi ftit drabi nieħdu lil Pete magħna. Ma ħadmitx… hu jieħu gost jaqbad affarijiet minn fuq l-ixkafef u hu kbir wisq biex jitpoġġa fi trolli tal-groser. Jekk u meta jkolli bżonn xi ħaġa, hu dejjem ħelu u jipprova mill-aħjar li jista’.
Caregiving.com: X’kienet l-akbar bidla fiż-żwieġ tagħkom minħabba r-rwol tal-għoti tal-kura?
Jenny: Issa fejn ser nibdew b’dik. Ovvjament, ħajja sesswali. Diffiċli tkun romantiku meta jkollok moniter tat-trabi mixgħul u kull ma tista’ huma ħsejjes tal-għelieqi. Dik riedet xi ftit biex tindara… RIEDET ĦAFNA BIEX TINDARA. L-akbar bidla hi li ma tistax tmur fejn trid… meta trid. Aħna konna għalina għal snin u konna nagħmlu hekk. Konna nagħmlu li rridu, kull meta ridna. Mhux aktar!

Caregiving.com: X’kienet l-akbar sfida? U, kif irriżolvejtuha (tirriżolviha)?

Jenny: L-akbar sfida hija d-deni tal-kabina. Dik tmur għat-tnejn li aħna. Kif tirriżolviha … jum b’jum jew inkella niġġennu u ma jkollnix xagħar (jew inkella wieħed minna jmur fuq America’s most wanted).

Dak li jgħin l-aktar għalina kienet li nippermettu lil xulxin spazju biex insegwu l-passjonijiet tagħna u jkollna ħajja bil-passatempi tagħna, indipendenti minn xulxin. Xi kultant irridu niddestreġġaw l-affarijiet sabiex l-ieħor jew l-oħra tkun tista’ tagħmel xi ħaġa speċjali, imma b’xi mod nimmaniġġjaw.

Issa, żomm f’moħħok, ebda wieħed minn dawn il-passatempi ma jeħodna ’l barra mid-dar għax irridu nżommu għajnejna fuq Pete. Danny iħobb jagħmel il-films fuq il-kompjuter u allura, jekk ikun irid jagħmel hekk, tajjeb ukoll. Xi kultant jimtedd fil-kamra tas-sodda l-oħra u joqgħod attent biex jiena nkun nista’ nitgeddes taħt il-kutri u ngawdi biċċa minn ktieb tajjeb …. waħdi, qabel ma nidħol fis-sodda. Ninnegozzjaw, naħseb tista’ tgħid.

Caregiving.com: Xi tgħallimt dwar ir-raġel tiegħek u ż-żwieġ tiegħek, kif ukoll dwarek innifsek, minħabba l-għoti ta’ kura?
Jenny: Tgħallimt li jekk jiena irritata jekk ġab id-dar tojlitpejper roża għal kamra tal-banju tiegħi minflok blu, m’hiniex irrabjata dwar dan … id-deni tal-kabina qed jaffettwani. Hu tgħallem li meta jinqaleb fuq il-qattus u jingidem … jibda jsalli u jagħtih tal-qamar … mhux il-qattus… imma d-deni tal-kabina. Meta nirrabjaw ma’ xulxin, M’AĦNIEX  ser niddiskutuha sakemm nikkalmaw. Għamilna tliet jiem mingħajr ma tkellimna għax ma ridnix ngħidu xi ħaġa li ma stajniex nieħdu lura.

Caregiving.com: X’parir/suġġerimenti tista’ tagħti lil fornituri tal-kura oħra tal-familja li jkunu f’taqbida biex iżommu ż-żwieġ tagħhom waqt li jipprovdu l-kura?

Jenny: Irid ikollok ħin għalik … trid. Ma jimpurtax jekk ikun biex taqra żewġ faċċati ta’ ktieb u tixrob kikkra te sħuna. Trid tilħaq kompromess u taqsam ir-responsabilità. Jekk le, xejn ma jsir u jkollok żewġ persuni rrabjati u mgħaddba.

Danny u jiena tgħallimna nagħtu lil xulxin l-ispazju meħtieġ lil xulxin sabiex nippermettu lil xulxin nikbru bħala persuna u ma nitilfux il-moħħ maħbub tagħna. U fl-aħħar mill-aħħar, sens tajjeb ta’ umoriżmu u ibqa’ għaddej bil-ponn! Taħseb li jkun faċli li jkollok sess ma’ xi ħadd li jkun qed jgħajjat, “Sueeeeeeee….eeeeeeee” fl-isfond. Ipprovha xi darba!

 

Jenny hija caregiver professjonali reġistrata li għandha 47 sena minn Kentucky. Hi tieħu gost taqra, tagħmel il‑kroxe u attwalment qed titgħallem il-grafika fil-kompjuter (“bil-mod imma fi żgur.” hi tgħid). Hi appassjonata dwar il-konservazzjoni tal-annimali u ambjentali “mingħajr ma nkun fi tmiem profond dwarha.”

Permess ġentili minn

CareGiving.com. We care for you. Żur is-sit...