Εικόνα2Ako opatrovník vášho blízkeho môžete mať pocit, že vás starostlivosť zaťažuje po psychickej, spoločenskej, fyzickej aj finančnej stránke. Časť Pomôžte si sám obsahuje päť hlavných tém, ktoré vám pomôžu vysporiadať sa so starostlivosťou o blízku osobu:

 

Hore uvedené časti sa venujú stresu, depresii, rodinným vzťahom, rovnováhe medzi opatrovníctvom a prácou a radám, ako zostať aktívny.

 

Nezabudnite, že tým, že dopriavate potrebnú starostlivosť sám sebe, zlepšíte kvalitu vášho života a tým aj kvalitu opatery, ktorú poskytujete!