Българската версия на уеб платформата се управлява от ГС „Алцхаймер – България“. Когато не е посочен източник, всички материали, които са качени на страницата, са разработени от персонала на ГС „ Алцхаймер – България“ и съответните интелектуални права принадлежат на организацията. Всички интерактивни услуги също се изпълняват от персонала на ГС „Алцхаймер – България“.

Име на организацията: Гражданско Сдружение „Алцхаймер – България“

Адрес: София 1000, ул. Бачо Киро 16

Телефон: 0898 444 027; 02/ 470 64 48

E-mail: info@alzheimer-bg.org ; office@alzheimer-bg.org