Eesti veebikeskkonna ja interaktiivsete suhtlusvahendite toimetaja on MTÜ Eesti Omastehooldus.

MTÜ Eesti Omastehooldus
Registrikood: 80324538
Aadress: Kuusalu pk 7, Kuusalu küla, Kuusalu vald, Harjumaa 74601
Kontaktisik: Ivar Paimre
Telefon: 53 671 418
E-mail: info@omastehooldus.eu
Koduleht: www.omastehooldus.eu