Innehållet på de svenskspråkiga sidorna avsedda för Finland har dels översatta, delvis har de tillhandahållits av Folkhälsans förbund. Folkhälsans förbund är inte upprätthållare av webben, men fungerar som kontakt till Eurocarers. Du kan väda dig till oss om du har frågor eller synpunkter.

Notera att interaktiva tjänster på svenska tillhandahålls av resursskäl endast på den rikssvenska delen av portalen, och vi har inte möjlighet att stöda användarna.

 

Folkhälsans förbund r.f.

Topeliusgatan 20

00250 Helsingfors

Finland

För telefonnummer m.m. gå till www.folkhalsan.fi/narstaende