De Nederlandse versie van dit webplatform is samengesteld door Stichting Vilans. We hebben de inhoud van deze webpagina’s met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is evenwel niet uitgesloten dat de informatie in deze uitgave onjuistheden en/of onvolkomenheden bevat. Vilans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Voor attendering op (vermeende) fouten in de opmaak en inhoud dan de kwaliteitsstandaard kunt u contact opnemen met Vilans middels e-mail. Overname van informatie op deze webpagina’s is toegestaan onder voorwaarde van bronvermelding. Voorts alle rechten voorbehouden.

De webpagina’s bevatten links naar websites die door andere partijen dan Vilans worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Vilans heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordlijk of aansprakelijk voo de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Organisatienaam: Stichting Vilans

Adres :

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Tel. 030 789 23 00

E-mail: info@vilans.nl