Slovenskú verziu webovej platformy spravuje Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska. Celý obsah poskytovanej slovenskej verzie je duševným vlastníctvom a imaním Občianskeho združenia pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska. Všetky interaktívne služby poskytované v slovenskej verzii sú implementované Občianskym združením pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska.
 
contacts
 
Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska
Sídlo organizácie: Magurská 6, 040 01 Košice
 
Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Slavomíra Mareková
Mob.: +421 905 597 254
E-mail: refutur.sk@gmail.com