Ochrana osobních údajů na stránkách Innovage

Úvod

Vítejte na stránkách http://eurocarers.org/Innovage (“Innovage”). Přístupem na stránky Innovage dáváte souhlas s našimi zásadami ochrany soukromí.

Vaše osobní údaje

Můžeme používat cookies s cílem optimalizovat Váš obsah a užívání stránek.

Vaše osobní údaje nebo informace o Vaší návštěvě a užívání našich webových stránek můžeme sdílet s důvěryhodnými třetími stranami.

Můžeme použít Vaši e-mailovou adresu k zasílání informací, odpovědí na požadavky a / nebo další žádosti či dotazy.

Souhlasíte s tím, že nezodpovídáme za ukládání a zabezpečení Vašich osobních údajů, a že jste si vědom(a) rizika, že k Vašim informacím mohou nezákonně získat přístup třetí strany.

Odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné stránky. Uvědomte si prosím, že nejsme zodpovědní za obsah nebo způsob ochrany osobních údajů na těchto stránkách.

Změny ochrany osobních údajů

Tato zásady ochrany osobních údajů se mohou změnit bez předchozího upozornění a byly aktualizovány naposledy dne 1. srpna 2015.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit na adrese: am@eurocarers.org

Podmínky užívání stránek Innovage

Úvod

Vítejte na stránkách http://eurocarers.org/Innovage (“Innovage”). Přístupem na tyto stránky vyjadřujete souhlas s následujícími podmínkami.

Všeobecné podmínky užívání stránek Innovage

Stránky Innovage můžete používat, pokud souhlasíte s respektováním následujících pravidel.

Souhlasíte s tím, že nebudete:

  • porušovat platné zákony;
  • zveřejňovat žádný ohrožující, hanlivý, urážlivý, obscénní či neslušný materiál;
  • porušovat jakékoliv právo třetích stran;
  • kopírovat, upravovat nebo šířit obsah jakékoliv další osoby bez jejího souhlasu;
  • shromažďovat informace nebo údaje o osobách bez jejich souhlasu;

Pokud zveřejníte nebo nahrajete jakýkoliv obsah na webové stránky, přebíráte tím současně odpovědnost za tento obsah. V případě zveřejnění obsahu třetích stran, ručíte za to, že máte právo jej zveřejnit.

Budete dodržovat veškerá práva spojená s materiály, které nahrajete a / nebo zveřejníte.

Vyhrazujeme si právo omezit Vaše právo užívání těchto stránek, a to buď dočasně nebo trvale, nebo odmítnout Vaši registraci.

Omezení odpovědnosti

Nemáme žádné výslovné nebo předpokládané záruky, podporu nebo prohlášení, týkající se provozu těchto internetových stránek, informací nebo obsahu.

Rozumíte tomu a souhlasíte s tím, že my a naše členské organizace nebo podporovatelé v žádném případě neodpovídají za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo exemplární škody.

To zahrnuje, avšak není na to omezeno náhradu škody za ztrátu informací nebo jiné nehmotné škody vyplývající z použití nebo neschopnosti používat tuto stránku a službu nebo informace, nebo jakékoli trvalé nebo dočasné zastavení této služby nebo přístup k informacím, nebo odstranění nebo poškození jakéhokoli obsahu nebo informace, nebo neúspěšné uložení jakéhokoliv obsahu nebo informace.

Používáním stránek Innovage souhlasíte s tím, že nejsme zodpovědní za uložení a zabezpečení Vašich osobních údajů, a že jste si vědomi rizika, že k Vašim informacím mohou získat nezákonně přístup třetí strany, a že se jedná o riziko, které jste ochotni přijmout.

Změny v našich podmínkách

Tyto podmínky se mohou měnit bez předchozího upozornění a byly naposledy aktualizovány dne 1. srpna 2015.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit e-mailem zde: am@eurocarers.org