Godkännande av våra villkor

Följande villkor presenterades av en medlem i forskargruppen innan du accepterade att delta i studien. Genom att besöka webbplatsen för visning, åtkomst till information eller på annat sätt användande av någon av de tjänster eller information som skapas, samlas in, sammanställs eller överlämnas till www.eurocarers.org/innovage godkänner du att vara bunden av följande villkor för tjänsten. Du förstår, accepterar och godkänner dessa villkor som utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och forskargruppen (nedan kallat “tjänsteleverantör” )  och att din användning av webbplattformen ska ange ditt slutgiltiga godkännande av detta avtal. Du är fri att dra dig ur dessa villkor och plattformsanvändningen när du vill, utan några konsekvenser, genom att informera tjänsteleverantören.

 

Tillhandahållande av tjänster

Du accepterar och godkänner att tjänsteleverantören har rätt att ändra, förbättra eller avbryta någon av sina tjänster efter eget tycke och meddela dig. Dessutom kommer du att kunna fortsätta ha tillgång till plattformen även efter studietiden slut, men tillhandahållandet av tjänsten kommer då inte helt garanteras av tekniska och organisatoriska skäl.

 

Äganderätt

Du accepterar och godkänner att www.eurocarers.org/innovage innehåller konfidentiell information som skyddas av immaterialrättsliga lagar och internationella immaterialrättsavtal. Tjänsteleverantör tillåter dig att visa och göra en enda kopia av delar av dess innehåll för offline, personligt, icke – kommersiellt bruk. Vårt innehåll får inte säljas, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd. Eventuella tredjeparts varumärken, servicemärken och logotyper tillhör respektive ägare. Eventuella ytterligare rättigheter som inte uttryckligen beviljas här i förbehålles.

 

Inlägg och material publicerat av användaren

När du skickar eller laddar upp alla typer av innehåll till www.eurocarers.org/innovage – inklusive relaterade sociala nätverket – tar du samtidigt ansvar för det och i fråga om innehåll från tredje part, garanterar du att du har rätt att publicera det. Du behåller alla rättigheter förknippade med det material du laddar upp och/eller publicerar, medan tjänsteleverantören inte kommer att få någon rätt till dem i detta avseende. Du kommer att vara fri att ändra, lägga till och/eller radera helt eller delvis all data, information och material som du laddar upp och/eller publicerar i plattformen, när som helst. Varje felaktig användning eller missbruk av tjänsten av en användare (inklusive till exempel olämpligt språk, förolämpningar, hot, trakasserande eller annat missbrukande, dela med sig av olagliga eller vulgära innehåll) kommer omgående blockeras av tjänsteleverantören, med åtföljande varning för att undvika sådana otillåtna beteenden. Om ett kontinuerligt missbruk av tjänsten bedrivs i icke god tro, kommer tjänsteleverantören ha rätt att helt utesluta en användare från studien.

 

Uppsägning av avtalet

Villkoren i avtalet ska fortsätta att gälla i evighet tills det att det sägs upp av endera part utan förvarning, när som helst, och utan av någon anledning. Villkor som ska fortsätta i all framtid skall inte påverkas av uppsägningen av avtalet.

 

Friskrivning från garantier

Du förstår och accepterar att din användning av www.eurocarers.org/innovage är helt och hållet på egen risk och att våra tjänster tillhandahålls “i befintligt skick” och “som de tillhandahålls”. Du förstår att plattformen inte kan ersätta dig på något sätt med professionell vård-och/eller stödtjänster. Tjänsteleverantör gör inga uttryckliga eller underförstådda garantier, påskrifter eller utfästelser som helst i frågan om driften av webbplatsen, informationen, innehållet, materialet eller produkterna. Detta innefattar, men begränsas inte till, underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång, och garantier som att tillgång till eller användning av tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri eller att fel i tjänsten kommer att korrigeras.

 

Ansvarsbegränsning

Du förstår och accepterar att tjänsteleverantör och dess dotterbolag, eller närstående bolag, skall under inga omständigheter hållas ansvarigt för direkta, indirekta, tillfälliga skador, följdskador eller skadestånd. Detta omfattar, men begränsas inte till, skadestånd för förlust av information eller annan immateriell skada som uppstår vid användning av eller oförmågan att använda tjänsten, eller informationen, eller någon permanent eller tillfälligt upphörande av sådan service eller tillgång till information, eller radering eller förvanskning av innehåll eller information, eller underlåtenhet att lagra innehåll eller information. Begränsningen ovan gäller oavsett om tjänsteleverantören har informerats om eller borde ha varit medveten om risken för sådana skador. I länder där uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller indirekta skador inte är tillåtet ansvarar tjänsteleverantören begränsat i största utsträckning enligt det specifika landets lag.

 

Externt innehåll

www.eurocarers.org/innovage kan innehålla hyperlänkar till innehåll från tredje part, reklam eller webbplatser. Du accepterar och godkänner att tjänsteleverantören inte ansvarar för, och inte rekommenderar annonsering, produkter eller resurs tillgängligt från sådana resurser eller webbplatser.