Бизнесът и неформалната грижа

Ако в момента не се грижите за някого, то вероятно имате някой от обкръжението си ( роднина, приятел, колега), който се грижи за зависимо лице, като например за възрастен родител. Да се грижиш за зависим човек е предизвикателство. Това се случва всеки ден в десетки къщи в квартала Ви, в стотици хиляди домакинства..

още

Правна рамка

В българското законодателството не са предвидени адекватни мерки за осигуряване на възможност на лицата, които имат болен член от семейството, да съчетават грижите за него с професионалните си задължения…

още

Действия, зависещи от работодателите

Отделно от правната рамка, работодателите могат да реализират различни стратегии за подпомагане на работещите гледачи, от които полза ще имат и двете страни…

още

За платформата

ГС „Алцхаймер – България“ е част от проекта InnovAge – Социални иновации в областта на активното и здравословно остаряване

ГС „Алцхаймер–България” е член на Алцхаймер–Европа. Споделяме европейските принципи за работа и подкрепа на семейства, в които има хора, болни от Алцхаймер и сходни заболявания. Наша основна цел е да провокираме интереса на обществото относно значимостта на проблемите, свързани с болестта на Алцхаймер и други форми на деменция.

Oще

help-thumb[1]

Помощ – техническа поддръжка

Помощ – техническа поддръжка

Oще