Отделно от правната рамка, работодателите могат да реализират различни стратегии за подпомагане на работещите гледачи, от които полза ще имат и двете страни. Това включва, от една страна, съвети и възможни стратегии, които работодателите могат да приемат за да подобрят отношенията си с работещите гледачи, и, от друга страна, селекция от добри практики, които се използват като основа за подобряването на политиката и действията на компанията.