Vaše firma a neformální péče

I když nemusíme v současné době sami o někoho blízkého pečovat, asi všichni znáte někoho (příbuzného, přítele, známého, kolegu), kdo zodpovídá nebo poskytuje péči nesoběstačné osobě, například pečuje o starší rodiče. Zkušenost s poskytováním neformální péče o blízké je značně rozšížená. Odehrává se každý den…

Více

Právní rámec

Pro zaměstnavatele je důležité zajistit, aby jejich praxe a jednání odpovídalo právním předpisům a aby byla respektována zákonná práva pečujících. Tato sekce se zaměřuje na důležité právní předpisy týkající se neformální péče a postavení pečujících v zaměstnání a na otázky, kterých by si zaměstnavatelé a pečující měli být vědomi…

Více

Opatření přijímané zaměstnavateli

Kromě obecného právního rámce daného legislativou může zaměstnavatel zavádět různá opatření na podporu pečujících zaměstnanců, kterým jim pomohou a současně…

Více

O platformě

INNOVAGE logo

Projekt Innovage

INNOVAGE – Sociální inovace podporující aktivní a zdravé stárnutí (www.innovage.group.shef.ac.uk) je projekt zaměřený na vývoj, testování, mapování a katalogizaci sociálních inovací s cílem zlepšení kvality života seniorů a pečujících. Projekt chce zejména přispět k cíli EU prodloužení délky života prožitého ve zdraví prostřednictvím navržení a realizace čtyř nových sociálních inovací…

Více

help-thumb[1]

Technická podpora

Udělali jsme vše pro to, aby vaše práce a orientace na tomto byla co nejjednodušší a nejpohodlnější. Můžete se však setkat s tím, že požadovaná strana nebo obsah nemůže být správně zobrazen, nebo nemůžete najít konkrétní stránku.

Více