Právní úprava a postavení pečujících se v čase mění. Pro zaměstnavatele je důležité zajistit, aby jejich praxe a jednání odpovídalo právním předpisům a aby byla respektována zákonná práva pečujících. Tato sekce se zaměřuje na důležité právní předpisy týkající se neformální péče a postavení pečujících v zaměstnání a na otázky, kterých by si zaměstnavatelé a pečující měli být vědomi.

Vedle zákonných práv zaměstnavatelé mohou pečujícím nabídnout větší podporu v rámci kolektivní smlouvy a na základě pracovní smlouvy. A často k tomu v řadě zemí i dochází. Tyto benefity mohou zahrnovat například poskytnutí placené nebo neplacené dovolené v období intenzivní péče na účet zaměstnavatele. Někdy pečující potřebují jen minimální podporu os svého zaměstnavatele, například možnost telefonování v soukromí, poskytnutí informací nebo rady. Tato podpora by měla být specifikována v politice zaměstnavatele (organizace), kolektivní smlouvě nebo pracovní smlouvě.