Ditt företag/organisation och anhörigomsorg

Även om vi inte själva för tillfället hjälper eller stödjer en närstående känner vi förmodligen alla någon (en släkting, vän eller kollega) som hjälper och stödjer en äldre person, exempelvis en förälder. Att hjälpa och stödja en närstående är ofta en utmaning. I dussintals hus i ditt bostadsområde, och i hundratusentals hus över hela landet, finns det personer som hjälper eller stödjer en närstående. Cirka 125 miljoner personer i Europa…

Mer

Lagar och bestämmelser

Internationellt finns lagar för att skydda yrkesverksamma anhöriga ekonomiskt, exempelvis genom rätt till ledighet och flexibla arbetstider samt skattelättnader. Den typen av skydd finns inte i Sverige. Däremot finns det bestämmelser som ger stöd vid tillfälliga avbrott i arbetet exempelvis Närståendepenning och Ledighet av trängande familjeskäl. Andra aspekter att ta hänsyn till är anställningsskydd och kollektivavtal….

Mer

Åtgärder från arbetsgivare

Bortsett från den rättsliga ramen kan arbetsgivare genomföra olika åtgärder för att stödja förvärvsarbetande anhöriga och därigenom både gynnas och få nytta av dem. Detta avsnitt innehåller å ena sidan tips, råd och möjliga strategier…

Mer

Om webbplattformen

Innovage-projektet

INNOVAGE är ett tre-årigt projekt som arbetar med sociala innovationer som stödjer ett aktivt och hälsosamt åldrande. Projektet kommer att utveckla och testa, samt undersöka och katalogisera sociala innovationer som har en säker effekt gällande att förbättra livskvalitén och välmåendet hos äldre människor.
Mer 


Att använda webbplattformen

Här hittar du två olika slags manualer för hur du använder plattformen. Du kan ladda ner en skriftlig guide eller titta på ett videoklipp. Nuvarande introduktionsfilm är på engelska men kommer att finnas på svenska så småningom.

Mer

help-thumb[1]

Hjälp! Teknisk support

Vi har gjort vårt bästa för att göra det så enkelt som möjligt för dig att hitta på webbplattformen. Men situationer kan uppstå då en sida inte kan hittas, innehållet inte ser ut som det ska eller då du inte kan hitta ett specifikt område…
Mer