In-Negozju Tiegħek u L-Impejgati Tiegħek Li Huma ‘Carers’

Jekk m’aħniex aħna nfusna qegħdin nieħdu ħsieb ta’ xi ħadd, wisq probabbli nafu lil xi ħadd (qarib tagħna, ħabib, jew kolleġa) li ħa fuqu nnifsu r-responsibilita li jieħu ħsieb ta’ xi persuna dipendenti, bħal xi ġenitur anzjan…

Aktar

Struttura Legali

Li ġej hija stampa fil-qosor ta’kif leġizlazzjoni u regulazzjoni eżistenti huma relevanti biex jagħtu sapport kemm lil min iħaddem kif ukoll lill-carer impjegat fir-rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u ir-responsabilita ta’ qarib dipendenti fuq l-impjegat…

Aktar

Azzjonijiet Immexxija Minn L-Imgħallem Tan-Negozju

Barra mill-qafas legali, mgħallem jista jħaddan miżuri diversi biex jappoġjaw lil dawk il-‘’carers’’ ħaddiema, biex b’hekk iż-żewġ naħat jieħdu il-benefiċċji minn dawn il-miżuri…

Aktar

Dwar il-pjattaforma

SOS Malta

SOS-Malta ġiet imwaqqaf fl- 1991 bl-iskop li tgħin dawk in-nies li jkun għaddejjin min esperjenzi ta krisi, billi tassisti u tagħti s-setgħa lil dak li jkun, billi tipprovdi opportunitajiet u sapport f’servizzi. Din l-assoċjazzjoni taħdem flimkien ma’ organizzazzjonijiet kemm lokali u internazzjonali, biex gruppi soċjalment żvantaġġat, itejjebu l-qualita’ tal-ħajja tagħhom. SOS Malta taħdem fuq erba’ pilastri

Aktar

help-thumb[1]

Għajnuna – Sapport Tekniku

Għajnuna – Sapport Tekniku…

Aktar