Twoje działania I nieformalna opieka

Jeśli sami obecnie nie sprawujemy opieki to prawdopodobnie wszyscy znamy kogoś (bliski, przyjaciel, kolega) kto jest odpowiedzialny za opiekę nad osobą zależną np. starszy rodzic. Umiejętność opieki nad ukochaną osobą również stanowi wyzwanie…

Więcej

Prawne aspekty

Dobre praktyki w zakresie rekrutacji starszych pracowników oznaczają otwarty dla wszystkich kategorii wiekowych dostęp do pracy. Działania podejmowane w tym obszarze to: zniesienie limitu wieku w ofertach pracy; prowadzenie procesu rekrutacji przez wyspecjalizowany personel; współpraca z lokalnymi agencjami zatrudnienia…

Więcej

Działania podjęte przez pracodawców

Oprócz prawnego modelu pracy pracodawcy mogą wdrażać różne działania wspierania pracujących opiekunów, w taki sposób, aby zdobywali i posiadali oni korzyści…

Więcej

Informacje o platformie

Projekt Innovage

Nasza Misja To wspieranie Seniorów i osób niepełnosprawnych w całej UE w codziennym życiu, a szczególnie podniesienie statusu Starszych Osób w Polsce poprzez współdziałania międzynarodowych i lokalnych organizacji oraz partnerów dostrzegających w tym potrzebę…

Więcej 

Video

Watch our Promotional Video…

Więcej 

help-thumb[1]

Help! Technical support

We made our best for making your navigation experience the easiest and most comfortable as possible. However, you could have to face some situations where a page cannot be reached, content is not displayed correctly, or you cannot find a specific area…

Więcej