Váš biznis a neformálni opatrovatelia

Ak nie práve my sa v súčasnej dobe staráme o niekoho sami, pravdepodobne poznáme niekoho iného (príbuzný, priateľ, kolega), kto má zodpovednosť starať sa o nejakú závislú osobu, akou je napríklad starší rodič. Skúsenosť poskytovať starostlivosť o našu milovanú osobu je náročná…

Prečítajte si viac

Právny rámec

Najlepšou ochranou pred marginalizáciou a sociálnym vylúčením je platená práca. Pozitívnou víziou v tejto situácii je možnosť flexibilných foriem zárobkovej činnosti ako procesu vytvárania vhodného pracovného prostredia a ako aj nástroja využiteľného nielen v rámci firemnej pro rodinnej politiky…

Prečítajte si viac

Kroky podniknuté zamestnávateľmi

Okrem právneho rámca, zamestnávatelia môžu zaviesť opatrenia na podporu pracujúcich opatrovateľov a rovnako poskýtnúť im výhodu ako aj mať z nich prospech. Táto časť zahŕňa na jednej strane tipy, rady a možné stratégie…

Prečítajte si viac

O platforme


Projekt Innovage

INNOVAGE je trojročný projekt venovaný sociálnym inováciám, ktoré podporujú aktívne a zdravé starnutie. Napĺňa cieľ EÚ v horizonte do roku 2020 – predĺženie dĺžky života prežitého v zdraví…

Prečítajte si viac 

Videotutoriál

Watch our Promotional Video…

Prečítajte si viac 

help-thumb[1]

Pomoc! Technická podpora

Urobili sme všetko preto, aby vaša práca a orientácia na tejto stránke bola, čo najjednoduchšia a najpohodlnejšia. Môžete sa však stretnúť s tým, že požadovaná stránka alebo obsah nemôže byť správne zobrazený alebo nemôžete nájsť konkrétnu stránku…

Prečítajte si viac