Vonk3 is een onderzoeksgroep aan de Thomas More Hogeschool die zich richt op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat sociale inclusie en empowerment van ouderen, in al hun diversiteit, bevordert. Hierbij bouwen we op de methodologische expertise van Vonk3, naar zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden, en het evidence based opzetten en evalueren van praktijken. De onderzoeksresultaten die uit dit onderzoek voortkomen, vertalen we in handvatten, methodieken en vormingen voor het werkveld en het onderwijs. We geven pro-actief mee vorm aan een inclusieve samenleving en staan open voor en spelen in op vragen en behoeften.