ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ

Ο Σύνδεσμος Στήριξης Ατόμων με τη Νόσο Άλτσχαϊμερ ιδρύθηκε το 1996 με έδρα τη Λάρνακα. Είναι εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός και εγκεκριμένο μέλος Διεθνών Οργανισμών (Alzheimer Disease International, Alzheimer Europe).

Ο Σύνδεσμος Στήριξης Ατόμων με τη Νόσο Άλτσχαϊμερ έχει να παρουσιάσει μια πολύχρονη εθελοντική προσφορά στην κυπριακή κοινωνία. Εθελοντικές ομάδες υποστηρίζουν το Έργο του Συνδέσμου σε όλες τις Επαρχίες.

Στόχοι του Συνδέσμου

Οι κυριότεροι στόχοι του Συνδέσμου είναι:

 • Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τη Νόσο Άλτσχαϊμερ
 • Η προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών σε θέματα νομοθεσίας,

     ευημερίας, επιδομάτων και φαρμακευτικής αγωγής

 • Η εξασφάλιση κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης προς τα άτομα

   που πάσχουν από τη Νόσο Άλτσχαϊμερ, τους φροντιστές και τις

   οικογένειές τους

 • Η ενίσχυση οποιαδήποτε προσπάθειας ιατρικής ή κοινωνικής για την

   πρόληψη και θεραπεία της Νόσου Άλτσχαϊμερ

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων ο Σύνδεσμος αναπτύσσει διάφορες δραστηριότητες και υλοποιεί Προγράμματα. Πιο αναλυτικά πραγματοποιεί τα ακόλουθα:

 • Εκστρατεία Διαφώτισης και Ευαισθητοποίησης του κοινού με αφορμή την

   Παγκόσμια Ημέρα της Νόσου Άλτσχαϊμερ στις 21 Σεπτεμβρίου, κάθε έτους

 • Παροχή δωρεάν έντυπου ενημερωτικού υλικού
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και συνεδρίων
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων
 • Προσφορά Προγραμμάτων «Κατ ’οίκον Φροντίδας» και «Μια Συντροφιά»

   για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με τη Νόσο Άλτσχαϊμερ

 • Προσφορά Προγραμμάτων «Ομάδες Αλληλοϋποστήριξης» με την καθοδήγηση

   εθελοντών και επιστημονικού προσωπικού για φροντιστές/συγγενείς των

   ατόμων με τη Νόσο Άλτσχαϊμερ

 • Προώθηση Έρευνας και συνεργασία με αρμόδιους φορείς