INNOVAGE – Sociální inovace podporující aktivní a zdravé stárnutí (www.innovage.group.shef.ac.uk) je projekt zaměřený na vývoj, testování, mapování a katalogizaci sociálních inovací s cílem zlepšení kvality života seniorů a pečujících. Projekt chce zejména přispět k cíli EU prodloužení délky života prožitého ve zdraví prostřednictvím navržení a realizace čtyř nových sociálních inovací:

  • Uživatelsky řízené bydlení pro seniory (WP2)
  • Internetová platforma pro pečující o seniory (WP3)
  • Zlepšení účinků intervencí zaměřených na snížení obezity ve vyšším věku (WP4) a
  • Dlouhodobá péče v pohybu (WP5).

Diakonie ČCE se podílí na aktivitě zaměřené na zlepšení kvality života neformálních pečovatelů prostřednictvím integrovaného balíčku podpůrných služeb zpřístupněných prostřednictvím jednoho webového portálu – vytvoření internetové platformy, která zahrnuje informace pro pečovatele přístupné ve 24 oficiálních jazycích Evropské unie (EU) a obsahuje jak jednotný obsah pro země EU-27, tak specifický národní obsah. Tato platforma je integrována do webových stránek organizace Eurocarers (www.eurocarers.org) – nejvýznamnější evropské neziskové organizace zastupující organizace pečovatelů a výzkumných center zaměřujících se na neformální péči.

Platforma se bude zabývat následujícími otázkami souvisejícími s kvalitou života neformálních pečujících a poskytování neformální (rodinné) péče:

  • informace;
  • vzdělávání;
  • sociální začlenění;
  • tělesné a duševní zdraví;
  • sladění neplacené péče a placeného zaměstnání.

 

Českou verzi stránek spravuje Diakonie ČCE, viz kontakt níže.

 

Diakonie Českobratrské církve evangelické
Institut důstojného stárnutí
Belgická 22, 120 00 Praha 2
telefon: 242 487 824
e-mail: petr.wija@diakonie.cz
e-mail: mutlova@diakonie.cz
www.dustojnestarnuti.cz
www.diakonie.cz