Denne hjemmeside er en del af et større projekt kaldet Innovage – en sammentrækning af de engelske ord innovation og age – hvilket viser projektets ambition om nyskabelse på ældreområdet. Hjemmesiden præsenterer materiale af interesse for pårørende til ældre sygdomsramte, og vi håber, at også pårørende til andre aldersgrupper vil finde materialet relevant.

Den dansksprogede hjemmeside modsvares af hjemmesider på alle de andre sprog inden for den Europæiske Union. Teksten er fremkommet ad to veje. Innovages centrale organisation har forfattet al den tekst, som er fælles på tværs af landegrænser (fx om sygdomme, pårørendes belastninger, stadier i pårørendeforholdet), og denne teskt er derefter oversat til hvert enkelt sprog. Lokalt har projektets nationale partnere hver især forfattet det nationalt specifikke indhold (fx. om hjemmehjælp, økonomisk støtte, frivillige organisationer), guidet af en fælles skabelon for indholdet.

På Innovage projektets hjemmeside kan du læse mere om projektets baggrund, partnere, andre aktiviteter m.v. Bemærk, at denne side er på engelsk.

Den danske del af teksten er forfattet af foreningen Pårørende i Danmark, som også har redigeret oversættelsen af den fælles tekst.