Innovage projekti koostööpartneriks ja Eesti veebikeskkonna toimetajaks on MTÜ Eesti Omastehooldus.

 

MTÜ Eesti Omastehooldus on olemas, et kodus pereliikmeid ja lähedasi hooldavate inimeste olukord paraneks, on olemas omastehooldajate ja nende pereliikmete, piirkondlike tugi- ja kogemusrühmade ja kõikide hooldajatööd väärtustavate inimeste toetamiseks ja arendamiseks.

 

Omastehooldaja on inimene, kes hooldab pereliiget või lähedast, kes haiguse, puude või muust erivajadusest tingituna vajab abi oma igapäevaelu toimingutes. Omastehooldus võib olla lühiajaline ja ajutine, kuid on sageli just ööpäevaringne järelevalve ja hooldus. Hooldusvajadus võib välja kujuneda pikkamööda või olla tingitud ootamatust haigusest, õnnetusest või erilist hoolt vajava lapse sündimisest. Omastehooldajad on puudega lapse vanemad, abikaasad või oma eakate vanemate eest hoolt kandvad tütred ja pojad. Tavapärane hoolitsus muutub hooldustööks kui abivajadus on muutunud igapäevaseks, kui võetakse kasutusele kell ja kalender, kui hooldaja hakkab tundma väsimust. Omastehooldus pereelu osana võib tulla ellu mistahes perioodil, puudutada paljusid erinevaid peresid, võib muuta kogu pere elu ja puudutada kogu peret.

Tutvu organisatsiooniga!