Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2002 από συγγενείς ανθρώπων με άνοια και επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

(Εθνικό και Νομαρχιακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής φροντίδας Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αριθμός: 09111ΦΣΕ12026068Ν/0637).

Σκοπός της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού, η υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους, η κινητοποίηση των κοινωνικών φορέων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και την προαγωγή της ποιότητας ζωής των ασθενών και των φροντιστών τους.

Σήμερα η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών αριθμεί περίπου 4.450 μέλη.

H Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε 3 χρόνια όπως και η Επιστημονική Επιτροπή.

Οι μελλοντικοί μας στόχοι

Μερικές από τις βασικές προτεραιότητες της Εταιρείας μας είναι:

  • Ίδρυση και στελέχωση Συμβουλευτικών Σταθμών και Κέντρων Ημέρας για ανοϊκούς ασθενείς, σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία της Αθήνας με έμφαση στις υποβαθμισμένες περιοχές. Η χωροταξική αποκέντρωση των δομών αυτού του τύπου, ευνοεί τους κατοίκους της εκάστοτε περιοχής, αφού συχνά η εύκολη πρόσβαση στα Κέντρα αυτά είναι σημαντικό κίνητρο για την παρακολούθηση των προγραμμάτων που εφαρμόζονται τόσο για τους ανοϊκούς ασθενείς όσο και για τους συγγενείς που τους φροντίζουν.
  • Ανάπτυξη και επέκταση του προγράμματος «Φροντίδα στο σπίτι».
  • Δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης για έμμισθους φροντιστές ανοϊκών ασθενών.
  • Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης στην Άνοια για επαγγελματίες Υγείας.
  • Συντονισμός ενεργειών για τη διεκδίκηση επιδόματος αναπηρίας στους ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ.
  • Συντονισμός ενεργειών για τη διεκδίκηση επιδόματος για τους φροντιστές των ανοϊκών ασθενών, οι οποίοι χάνουν πολλές εργατοώρες για τη φροντίδα των οικείων τους.
  • Συντονισμός ενεργειών για τη διεκδίκηση οικονομικής επιχορήγησης των δαπανών για την ιδρυματική νοσηλεία ασθενών σε προχωρημένα στάδια της νόσου.
  • Ίδρυση ξενώνων μακράς παραμονής ή και νοσηλείας με εξειδίκευση στους ανοϊκούς ασθενείς.