on omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa edunvalvonta- ja tukijärjestö. Liitto toimii asiantuntijana omaistaan hoitavien yhteiskunnallisen

aseman parantamiseksi sekä tukee eri tavoin omaishoitotilanteessa eläviä henkilöitä

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry

Hämeentie 105 A

00550 Helsinki

puh. 358 20 7806 514

marja.tuomi@omaishoitajat.fi