A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület bemutatása

A Szuverén Máltai Lovagrend segélyszervezetei a világ 110 országában tevékenykednek. Magyarországon a Rend segélyszervezete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, az ország egyik legnagyobb non-profit szervezete. Elnevezésében a „Máltai” szó a több mint 900 éves Rendre utal, amely krisztusi szellemben betegeket ápol, szegényeket gondoz és egyéb karitatív tevékenységet végez. Jelmondata: „Tuitio fidei et obsequium pauperum” –        „A hit védelme és a rászorulók segítése”.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSz) célja, hogy segítséget nyújtson a szükségben lévőknek, betegeknek, öregeknek, hátrányos helyzetűeknek, hajléktalanoknak, menekülteknek, valamint háború és természeti katasztrófák áldozatainak, illetve mindenkinek, aki a szervezet segítségét kéri. Tevékenységét önkéntesek és alkalmazott munkatársak összefogásával, a rászorultak faji, vallási, nemzetiségi megkülönböztetése nélkül, a keresztény szellemiség megjelenítésével végzi.

Az Egyesület tagjainak száma 3200 fő, őket kiegészíti kb. háromezer rendszeresen és tíz-tizenötezer esetenként segítő önkéntes. Az alkalmazottak száma országos szinten több mint ezer fő. Az MMSz tevékenységeit az országos központ koordinációja alatt működő 7 regionális központ szervezésében végzi, melyek mintegy 150 helyi szervezetet és csoportot irányítanak. A szervezet országosan több mint 200 szociális és egészségügyi intézményt és szolgálatot működet. Az intézmények működtetése állami normatív, a szolgálatok működtetése döntően saját forrásból történik.

Az MMSz olyan saját kezdeményezésű speciális projekteket és programokat is indít és működtet, amelyek esetenként jelentős saját forrás felhasználásával, uniós illetve kormányzati támogatással, egyéb partnerek bevonásával a legveszélyeztetettebb és legrászorultabb csoportok megsegítését célozzák, s ezeken keresztül olyan modelleket és szociálpolitikai stratégiákat kínál, melyek megoldást adnak/adhatnak az eddig nem, vagy nem kellő mértékben kezelt – elsősorban – szociális problémákra (pl. Befogadó Falu program, Jelenlét program, stb.).