.

Internetinės paslaugos neoficialiems slaugytojams

INNOVAGE PROJEKTAS
Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga yra oficiali INNOVAGE slaugytojų asociacijos tinklo narė. INNOVAGE projekto tikslas – plėtoti ir testuoti vyresnio amžiaus žmonėms skirtas socialines inovacijas, taip pat jas tirti ir kataloguoti. Projekto metu bus ne tik atrenkami socialinių inovacijų pavyzdžiai ir kuriama nauja jų poveikio tikėtinai sveiko gyvenimo trukmei Europos įvertinimo sistema, bet ir vystomos bei testuojamos keturios naujos inovacijos: a) socialinė inovacija dėl į vartotojus orientuotų būstų vyresnio amžiaus žmonėms, b) internetinė platforma neoficialiems vyresnio amžiaus žmonių slaugytojams, c) socialinė intervencija dėl didėjančio vyresnių žmonių nutukimo atvejų skaičiaus, d) socialinė inovacija demencija sergančių ir ilgalaikės priežiūros įstaigose gyvenančių žmonių aktyvumui skatinti.
Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga dalyvaus plėtojant daugiakalbę internetinę platformą. Ši neoficialiems slaugytojams skirta platforma bus įgyvendinta 27 ES valstybėse narėse. Už nacionalinės informacijos plėtojimą ir internetinės platformos sklaidą nacionaliniu lygmeniu yra atsakingos nacionalinės organizacijos, INNOVAGE narės. Už šios neoficialiems slaugytojams skirtos socialinės inovacijos plėtojimo ir sklaidos koordinavimą atsakingi partneriai – Italijos nacionalinis sveikatos ir senėjimo mokslo institutas (INRCA) (www.inrca.it) ir „Eurocarers“ asociacija (www.eurocarers.org).
Galutiniams vartotojams platforma teiks:
nacionalinę informaciją apie slaugos ir pagalbos paslaugas,
teisinę ir finansinę informaciją,
informaciją apie dažniausius vyresnio amžiaus žmonių sveikatos sutrikimus,
patarimus, kaip slaugą derinti su šeima ir darbu,
interaktyvias kolegų ir specialistų pagalbos paslaugas per socialinį tinklą, forumą, pokalbių programą, vaizdo konferencijų priemones.
Neoficialių slaugytojų internetinės platformos tikslas:
internetu teikti tinkamas pagalbos paslaugas neoficialiems slaugytojams,
prieigą prie paslaugų suteikti ir šalyse, kuriose tokių paslaugų siūloma mažai arba iš viso nesiūloma,
skatinti aktyvų slaugytojų organizacijų bendradarbiavimą.
Internetinė platforma visuomenei bus prieinama nuo2015 m. kovo mėn.

Daugiau informacijos apie [nacionalinę] platformos versiją gausite susisiekę su Aldona Droseikiene, tel. (5)2609068 arba mobiliu 8 612 08003

Šis projektas gavo finansavimą iš Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos pagal dotacijos susitarimą Nr. [306058].

Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga

A.Jaksto 9-126

Vilnius

LT-01105

Lithuania

Tel/fax:+370 5 2609068

E.mail:info@liss.lt

Web: www.liss.lt