Nasza Misja

To wspieranie Seniorów i osób niepełnosprawnych w całej UE w codziennym życiu, a szczególnie podniesienie statusu Starszych Osób w Polsce poprzez współdziałania międzynarodowych i lokalnych organizacji oraz partnerów dostrzegających w tym potrzebę. Chcemy propagować wolontariat i opiekę nieformalną, jako sposób na pomoc innym i samym sobie, bo przecież i my staniemy się kiedyś sędziwymi ludźmi potrzebującymi wsparcia od silniejszych. W Polsce działamy na rzecz rodzimych Seniorów, czerpiąc ze skandynawskich i zachodnich praktyk w dziedzinie opieki, wsparcia dla rodzin i opiekunów oraz aktywizacji. Naszą główną ideą jest pomagać Seniorom w ich codziennym życiu.

Kim jesteśmy?

Fundacja EFO została stworzona, jako samofinansująca się jednostka, mająca na celu organizację i realizację opieki nad ludźmi potrzebującymi specjalistycznej pomocy na terenie UE oraz aktywizowanie polskich Seniorów. Pomysł powstania Fundacji zrodził się z potrzeby pomagania innym. Fundatorzy wiele lat działali w innych organizacjach i doświadczenie zdobyte tam, zaowocowało ukierunkowaniem swojej działalności pod szyldem Europejskiej Fundacji Opieki dla dobra Seniorów. Mamy doświadczenie w pomaganiu Seniorom i osobom niepełnosprawnym w Niemczech i w Polsce. Kierujemy się jednostkowym podejściem do podopiecznego, otoczeniem go fachową ale też serdeczną opieką. Z doświadczenia wiemy, iż taka opieka daje najwięcej satysfakcji podopiecznemu, jego rodzinie oraz Opiekunom.

Strona Fundacji: www.opiekunowie.pl