INNOVAGE  är ett tre-årigt projekt som arbetar med sociala innovationer som stödjer ett aktivt och hälsosamt åldrande. Projektet kommer att utveckla och testa, samt undersöka och katalogisera sociala innovationer som har en säker effekt gällande att förbättra livskvalitén och välmåendet hos äldre människor. Framför allt syftar projektet till att ge ett viktigt bidrag till målet för EU: s Horizon 2020 med att utöka antalet friska levnadsår.Projektets mål är direkt inriktade på de nuvarande stora hindren I EU-länderna för innovation och för att uppnå utökning av antalet friska levnadsår. INNOVAGE har som mål att uppnå genomslag i den offentliga, privata och tredje sektorn och arbetet bygger på närmast möjliga samarbete med användare och intressenter, inklusive de äldre själva.

Projektets viktigaste resultat kommer att bli fyra nya stora sociala innovationer i olika EU-länder och en ny europeisk plattform för att främja ett hållbart genomförande av sociala innovationer och för att främja välbefinnandet senare i livet.Bland dessa fyra sociala innovationer är en av dem uttryckligen tänkt för att stödja anhörigvårdare.Anhörigvårdare tillhandahåller gratis vård- och omsorg, liksom praktiskt och psykologiskt stöd, till en familjemedlem eller vän. Anhörigasvårdares liv påverkas successivt på olika sätt genom att de upplever fysisk, psykologisk och ekonomisk belastning.Under senare år har anhörigvårdarrollen blivit uppmärksammad i hela världen, men fortfarande finns det länder där lagstiftningen inte stödjer anhöriga.

Dessutom finns det i många EU-länder i nuläget ytterst lite innehåll och tjänster tillgängliga för anhörigvårdare på internet: det är tydligt att potentialen i internet ännu inte utnyttjas i alla länder.

Ett av delprojekten inom INNOVAGE-projektet syftar till att utveckla en flerspråkig webbplattform som ska möta de mest relevanta behoven hos anhöriga.  Webbplattformen ska implementeras i samtliga 27 EU-länder och innehålla både tjänster/innehåll som är gemensamma och tjänster/innehåll som är specifika för varje land.

Webbplattformen består inte endast av innehåll som rör anhörigvårdande aktiviteter och coping-strategier utan även interaktiva verktyg som möjliggör för anhörigvårdare och andra målgrupper (såsom vård- och omsorgspersonal och arbetsgivare) att kommunicera, utbyta erfarenheter och stödja varandra. INRCA, (Italiens nationella institut för hälsa och forskning om åldrande) och EUROCARERS, en ideell organisation för anhörigvårdare i EU-länderna är huvudmännen för utvecklingen, implementeringen och spridningen av webbplattformen.
En plan för spridningen av webbplattformen gjordes tidigt i projektet med hjälp av Eurocarers medlemsnätverk. Användares synpunkter och återkoppling krävs i alla steg i utveckling och design, undersökning av anhörigvårdares behov, användarvänlighet, grafiskt utseende, utveckling av innehållet, hållbarhet och andra dimensioner. Webbplattformen kommer att spridas i alla EU-länder.  En del av spridningsplanen är presentation av plattformen och träning i användning av den för anhöriga, vård- och omsorgspersonal samt arbetsgivare.  Schemalagda aktiviteter innefattar EU-event och nationella event med representanter från Eurocarers medlemsorganisationer, användare och relevanta intressenter.

Gå till INNOVAGE-projektets hemsida