Den svenska delen av webbplattform sköts av Frida Andréasson som arbetar på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, med stöd av Elizabeth Hanzon, Fou-ledare på Nationellt kompetenscentrum anhöriga och ansvarig för den svenska pilotstudien. När inget annat anges har innehållet i den svenska versionen utvecklats av Frida Andréasson utifrån nämnda källor. Alla interaktiva tjänster som finns i den svenska tillhandahålls av Frida Andréasson.

 

contacts

 

Frida Andréasson

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Box 762

Nygatan 34, 392 34 Kalmar

Tel: 0480-418032

E-post: frida.andreasson@anhoriga.se